Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pohjois-Korean mahdollinen ydinkoe havaittiin myös Suomessa

Pohjois-Korean mahdollinen ydinkoe havaittiin myös Suomessa

6.1.2016 klo 15:18
Verkkouutinen

Pohjois-Korea on ilmoittanut räjäyttäneensä vetypommin maanalaisessa ydinkokeessa tänään 6. tammikuuta. Kansainvälinen ydinkoekiellon valvontajärjestelmä ja eri maiden seismologiset laitokset ovat havainneet räjähdyksen tapahtuneen kello 3.30 Suomen aikaa. Räjähdyksen havaitsi myös Helsingin yliopiston Seismologian instituutti.

Räjähdyksen aiheuttajaa ei toistaiseksi ole pystytty varmistamaan. Mahdollinen ydinkoe olisi vastoin kaikki ydinkokeet kieltävää kansainvälistä ydinkoekieltosopimusta. Maan alla tehdystä ydinkokeesta ei kuitenkaan olisi seurauksena radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa ympäristöuhkaa. Maanalaisessa kokeessa radioaktiiviset aineet jäävät kiinni räjähdyspaikan kiviainekseen. Aikaisemmissa kokeissa ilmakehään on tosin havaittu tihkuneen vähäisiä määriä radioaktiivisia kaasuja, lähinnä jalokaasuja.

Seismiset tiedot viittaavat alustavasti siihen, että Pohjois-Korea olisi voinut räjäyttää noin kymmenen kilotonnin kokoisen pommin.

Ydinkokeita valvotaan kansainvälisenä yhteistyönä

Kaikki ydinkokeet kieltävä kansainvälinen Ydinkoekieltosopimus (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty; CTBT) solmittiin vuonna 1996. Sopimus ei ole vielä astunut voimaan, sillä riittävän moni maa ei ole sitä ratifioinut. Pohjois-Korea ei ole sopimusta allekirjoittanut.

Sopimusta valvomaan on perustettu oma organisaatio, Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Organisation (CTBTO). Se valvoo sopimuksen noudattamista neljään teknologiaan perustuvalla valvontajärjestelmällä. Teknologiat ovat seismologia, hydroakustiikka, infraääni ja ilman radioaktiivisuusvalvonta. Valvonta-asemia on ympäri maapallon. Suomessa on yksi valvontaverkkoon kuuluva seismologinen asema, ja valvontaverkkoa tukeva radionuklidilaboratorio.

Valvontaverkosta saadut mittaustiedot annetaan myös suoraan kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön. Valvontaverkon yhtenä suunnittelukriteerinä on ollut se, että yhden kilotonnin räjähdys tulisi havaita, tapahtuipa se maassa, vedessä tai ilmassa.

CTBTO:n päämaja on Itävallassa Wienissä. Suomessa CTBTO:n liittyvästä toiminnasta vastaa ulkoasiainministeriö. Valvontaverkon mittaustietojen analysoimisesta vastaavat Säteilyturvakeskus, STUK ja Helsingin yliopiston Seismologian instituutti.

Säteilytilanne Suomessa on normaali. Ajan tasalla olevan tilanteen voi käydä tarkistamassa STUKin nettisivuilla kohdasta Säteilytilanne tänään.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Mikael Moring, puh. (09) 759 88 438
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus