Sisältöjulkaisija

null Pitääkö työpaikallani mitata radonpitoisuus?

Pitääkö työpaikallani mitata radonpitoisuus?

6.8.2015 klo 14:55

Työpaikan radonpitoisuus pitää mitata kunnissa, joissa pientaloissa on mitattu korkeita radonpitoisuuksia. Lisäksi radonpitoisuus pitää mitata työpaikoilla, jotka sijaitsevat harju- tai muilla vastaavilla alueilla. Mittaukset tehdään myös kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi.

Lista kunnnista, joissa radonpitoisuus on mitattava kaikilla työpaikoilla

Radon
Päivitetty
27.8.2019 klo 09:56