Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Pieni määrä radioaktiivisuutta Kotkassa kerätyssä ilmanäytteessä

Pieni määrä radioaktiivisuutta Kotkassa kerätyssä ilmanäytteessä

26.4.2018 klo 13:56
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) havaitsi Kotkassa 9.–16.4. kerätyssä ulkoilman näytteessä pieniä määriä keinotekoisia radioaktiivisia aineita. Näytteestä mitattiin mangaanin, koboltin, raudan, niobiumin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja. Määrät olivat hyvin pieniä, mutta ylittivät kuitenkin herkkien mittauslaitteiden havaitsemisrajan. Minkäänlaista vaikutusta niillä ei ole ihmisten terveyteen tai ympäristön tilaan.

Näytteen radioaktiivisten aineiden koostumus viittaa siihen, että ne ovat peräisin ydinvoima- tai ydinjätelaitoksesta. Pieniä määriä radioaktiivisia aineita voi vapautua ilmaan esimerkiksi voimalaitosten huoltotöiden yhteydessä.

Kotkassa havaittujen radioaktiivisten aineiden lähdettä ei tiedetä, sillä näytteen viikon mittaisen keräysjakson aikana tuulen suunnat ja ilmavirtausten reitit ovat muuttuneet moneen kertaan ja havaitut määrät ovat erittäin pieniä. STUK on varmistanut, että päästö ei ole peräisin Loviisan ydinvoimalaitoksesta.

Ulkoilman radioaktiivisten aineiden mittaustulokset

STUK valvoo ilman radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia

STUK valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Kerääjissä olevien pumppujen avulla ilmassa olevat hiukkaset kerätään lasikuitusuodattimelle ja suodattimet analysoidaan STUKin laboratoriossa Helsingissä. Menetelmällä havaitaan erittäin pieniä määriä radioaktiivisia aineita.

Lisäksi STUK valvoo ulkoista säteilyä Suomessa automaattisella säteilyvalvontaverkolla, johon kuuluu 255 mittausasemaa. Mittausasema hälyttää välittömästi, jos säteilytaso kohoaa normaalista taustasäteilystä, joka on 0,05–0,3 mikrosievertiä tunnissa. Säteilytilanteen voi tarkastaa Säteilytilanne tänään -sivulta ja STUKin Facebook-sivulla olevasta linkistä.

Lisätietoja

Laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka, puh. (09) 759 88 550
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteily ympäristössä
Päivitetty
27.4.2018 klo 15:36
Verkkouutiseen on päivitetty tieto Säteilytilanne tänään - sivuista