Sisältöjulkaisija

null Pelastunko, jos menen väestönsuojaan säteilyturman sattuessa? Kuinka kauan siellä suojassa saattaa joutua olemaan, jos tulee turma? Mitä jos ruoka loppuu kesken ja kuollaan koko porukka nälkään?

Pelastunko, jos menen väestönsuojaan säteilyturman sattuessa? Kuinka kauan siellä suojassa saattaa joutua olemaan, jos tulee turma? Mitä jos ruoka loppuu kesken ja kuollaan koko porukka nälkään?

7.8.2015 klo 12:55

Jos menet väestönsuojaan ydinonnettomuuden tapahtuessa, niin suojaudut varsin tehokkaasti säteilyltä. Väestönsuojat on kuitenkin rakennettu sotatilanteiden varalle, joten esimerkiksi rauhanaikaisessa ydinvoimalaitosonnettomuudessa muut suojautumistoimet ovat riittäviä.

Onnettomuustilanteessa Suomen viranomaiset arvioivat tilanteen turvallisuusmerkityksen ja antavat kansalaisille toimintaohjeet radion välityksellä. Saat hyvän suojan säteilyltä noudattamalla viranomaisten ohjeita. Voit tutustua yleisiin toimintaohjeisiin STUKin internetsivulla. Ohjeet säteilyvaaratilanteita varten on myös jokaisen puhelinluettelon sivulla 5.

Säteilyltä suojautuminen riippuu onnettomuudesta. Jos kyseessä on ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai aivan Suomen lähialueella, niin radioaktiivisen päästöpilven kulkureitillä olevia kansalaisia kehotetaan tarvittaessa nauttimaan joditabletti ja suojautumaan sisälle esimerkiksi asuntoihin, kouluihin ja työpaikoille.

Suojautumisen oletetaan kestävän yleensä muutamia tunteja ja joka tapauksessa alle vuorokauden. Ruoka ei siis lopu kesken. Kotona kannattaa pitää elintarvikkeita, säännöllisesti tarvittavia lääkkeitä ja esim. pikkulasten tai vanhusten päivittäin tarvitsemia välttämättömyyshyödykkeitä muutaman päivän tarpeeseen. Näitä niin sanottuun kotivaraan kuuluvia tarvikkeita käytetään päivittäin ja uusia hankitaan tilalle. Kotivaraa tarvitaan yleensäkin yllättävissä häiriötilanteissa ja välttämätön se on säteilytilanteessa, koska silloin ei voi hakea täydennystä kaupasta tai apteekista.

Ydinaseen räjäytys aiheuttaisi moninkertaisesti suuremman ja laajemmalle alueelle ulottuvan säteilyvaaran kuin pahin ydinvoimalaitosonnettomuus. Ydinaseräjäytyksen yhteydessä väestösuojat olisivat tärkeitä säteilyannosten rajoittamiseksi räjähdysalueen ympäristössä jopa satoihin kilometreihin asti.

Toimintaohjeet säteilyvaaratilanteessa

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
7.8.2015 klo 13:04