Sisältöjulkaisija

null Paljonko Suomen ydinvoimaloissa syntyy korkea-aktiivista ydinjätettä ja miten sen varastointi hoidetaan?

Paljonko Suomen ydinvoimaloissa syntyy korkea-aktiivista ydinjätettä ja miten sen varastointi hoidetaan?

13.8.2015 klo 10:22

Suomessa oleva korkea-aktiivinen jäte on ydinvoimalaitoksilla kertyvää käytettyä ydinpolttoainetta, joka on polttoainenippujen muodossa. Yksi nippu koostuu noin sadasta sormenpaksuisesta, nelisen metriä pitkästä polttoainesauvasta. Käytetyn ydinpolttoaineen määrä ilmoitetaan tavallisimmin nipussa alun perin olleen uraanin massana. Käytetyssä polttoaineessa on jäljellä noin 96 prosenttia tästä uraanista, nelisen prosenttia on muuttunut halkeamistuotteiksi ja transuraaneiksi.

Suomen ydinvoimalaitoksilla on tällä hetkellä käytettyä polttoainetta varastoituna 1750 uraanitonnia vastaava määrä. Lisäksi Loviisan ydinvoimalaitokselta on aikoinaan viety 330 uraanitonnin määrä Venäjälle käsiteltäväksi. Jos otetaan huomioon nykyisin käytössä ydinvoimalaitosten jäljellä oleva käyttöaika ja Olkiluotoon rakenteilla olevan reaktorin koko käyttöaika, ennustetaan käytetyn polttoaineen kokonaiskertymäksi tulevan noin 5600 uraanitonnia.

Käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään ydinvoimalaitosalueilla olevissa betonirakennuksissa sijaitsevissa vesiallasvarastoissa. Polttoaineniput ovat telineissä noin 10 metriä syvien altaiden pohjilla. Polttoaineen lämmönkehityksen vuoksi altaiden vettä on jäähdytettävä.

Suunnitelmien mukaan käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään vesiallasvarastoissa noin 40 vuotta, jonka jälkeen se kapseloidaan ja loppusijoitetaan Olkiluodon kallioperään. Loppusijoitustoiminta alkaisi noin vuonna 2020.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 10:23