Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Onnettomuustutkintakeskuksen selvitys auttaa kehittämään säteilytoimintaa

Onnettomuustutkintakeskuksen selvitys auttaa kehittämään säteilytoimintaa

21.3.2017 klo 08:26
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) pitää erittäin hyödyllisenä Onnettomuustutkintakeskuksen julkaisemaa tutkintaselostusta viime keväisestä tapahtumasta, jossa radioaktiivisia pienjätteitä käsittelevän yrityksen tiloissa vuoti rikkoutunut säteilylähde. Yritys toimi STUKin kanssa samassa kiinteistössä, joten tapahtuma aiheutti mittavia puhdistustoimenpiteitä myös STUKin tiloissa, koska osa viranomaistoiminnasta edellyttää täysin puhdasta laboratorio- ja mittausympäristöä. Minkäänlaisia terveysvaikutuksia vuodosta ei aiheutunut.

STUK pyysi Onnettomuustutkintakeskusta (OTKES) tekemään tutkinnan saadakseen tapahtumasta kaikki opit talteen ja pystyäkseen kehittämään omaa viranomaistoimintaansa sekä koko alan toimintatapoja ja turvallisuuskulttuuria. STUKin pääjohtajan Petteri Tiippanan mukaan nyt valmistuneen selostuksen johtopäätökset ja suositukset ovat erittäin relevantteja STUKin koko toimialalla ja ne otetaan huomioon muun muassa meneillään olevassa säteilylainsäädännön uudistuksessa.

”Haluamme toimia itse niin, kuin muilta vaadimme, eli avoimesti ja rohkeasti sekä toimintaamme kyseenalaistaen ja kehittäen. Tutkinnan havainnot viranomaisvalvonnasta ja viranomaisen valmiudesta toimia sekä viestiä vastaavanlaisissa tilanteissa voivat lisäksi olla relevantteja muillekin valvoville viranomaisille”, Petteri Tiippana toteaa.

Kuluneen vuoden aikana STUK on myös itse arvioinut toimintaansa ja muun muassa uudistanut käytössä olevien ja käytöstä poistettujen säteilylähteiden valvontaa sekä niiden käsittelyä ja varastointia koskevaa ohjeistusta. STUK on lisäksi aktiivisesti jakanut tapahtumasta kertyneitä oppeja ja tietoa säteilyn käyttäjille järjestetyissä tilaisuuksissa sekä säteilyturvallisuusalan kansainvälisissä yhteistyöryhmissä.

Jätehuolto kattamaan kaikki radioaktiiviset jätteet

STUK pitää tärkeänä sitä, että selostus tukee hyvin tavoitetta saada kansallinen jätehuolto kattamaan kaikkien erilaisten radioaktiivisten jätteiden käsittely ja loppusijoitus. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla haetaan jatkossa käsittely- ja loppusijoitusratkaisua myös sellaisille matala- ja keskiaktiivisille radioaktiivisille jätteille, jotka ovat syntyneet jossain muussa kuin ydinvoimalaitosten toiminnassa. Nykyisin ydinvoimayhtiöillä on lupa käsitellä vain niiden omasta toiminnasta syntynyt jäte.

Tutkintaselostus

Lisätietoja

Haastattelupyynnöt: viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
22.3.2017 klo 08:14