Sisältöjulkaisija

null Onko tonttimme reunassa kulkevasta 20 kV voimajohdosta haittaa asujille tai pihalla usein leikkiville lapsille?

Onko tonttimme reunassa kulkevasta 20 kV voimajohdosta haittaa asujille tai pihalla usein leikkiville lapsille?

12.8.2015 klo 11:52

Jakeluverkon keskijännitteiset 20 kV sähkölinjat eivät aiheuta terveydellisiä haittoja, koska niiden aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät ovat hyvin pienet.

Sähkö- ja magneettikentille on annettu raja-arvot sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa: sähkökentän voimakkuus saa olla suurimmillaan 5 kV/m ja magneettikentän voimakkuus 200 mikroteslaa.

20 kV sähkölinja aiheuttaa suurimmillaan johdon alapuolelle maan tasalle sähkökentän voimakkuuden 0,1 kV/m ja magneettivuon tiheyden 1 mikrotesla, eli raja-arvot alittuvat reilusti. 20 kV sähkölinjan aiheuttamaa magneettikenttää ei enää erota esimerkiksi asunnon sähköjohtojen ja -laitteiden aiheuttamasta magneettikentästä, kun etäisyys sähkölinjan ja asunnon välillä on suurempi kuin 10 metriä.

Sähkönjakelu ja voimajohdot
Päivitetty
14.1.2022 klo 14:41