Sisältöjulkaisija

null Onko Suomi tehnyt jotain Venäjän ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi?

Onko Suomi tehnyt jotain Venäjän ydinvoimalaitosten turvallisuuden parantamiseksi?

13.8.2015 klo 09:09

Osana kahdenvälistä lähialueyhteistyöohjelmaa Suomi on vuodesta 1992 lähtien toiminut aktiivisesti lähialueen ydin- ja säteilyturvallisuuden parantamiseksi. Tärkein osa yhteistyötä on Sosnovyi Borissa sijaitsevan Leningradin ydinvoimalaitoksen ja Poljarnie Zorissa sijaitsevan Kuolan ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistaminen.

Suomi on tarjonnut käyttöön omaa ydinvoimaosaamistaan ja osallistunut turvallisuuden kannalta tarpeellisten läntisten laitteiden hankintaan. Parannukset ovat suuntautuneet kaikkiin sellaisiin kohteisiin, jotka kotimaisen kokemuksen mukaan ovat haavoittuvaisimpia. Lisäksi painopisteenä on ollut tieto- ja hälytysyhteyksien varmistaminen.

Vuoden 2009 loppuun mennessä yhteistyöhön Leningradin voimalaitoksen kanssa oli käytetty runsaat 12 M€, yhteistyöhön Kuolan kanssa 9,4 M€. Muuhun ydin- ja säteilyturvallisuusalan lähialueyhteistyöhön (valvontaviranomaisen kehittäminen, ydinjätteet, ydinmateriaalivalvonta, säteilyturvallisuus, onnettomuusvalmius) oli käytetty 15,6 M€. 1990-luvulla Leningradin ja Kuolan voimalaitokset saivat tukea turvallisuusparannuksiin myös Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin EBRD:n yhteydessä toimivasta ydinturvallisuusrahastosta, johon Suomi on panostanut kaikkiaan 6 M€.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 09:12