Sisältöjulkaisija

null Onko Suomessa uraanikaivoksia (uraanin louhintaa)?

Onko Suomessa uraanikaivoksia (uraanin louhintaa)?

13.8.2015 klo 11:03

Suomessa ei ole ollut varsinaista uraanikaivostoimintaa lukuun ottamatta koelouhintaa ja koerikastusta Enon Paukkajanvaarassa ja Askolassa 1950- ja 1960-luvuilla. Toistaiseksi ei ole löydetty niin uraanipitoisia malmiesiintymiä, että pelkän uraanin tuottaminen olisi kannattavaa.

Uraania voidaan kuitenkin tuottaa myös muiden metallien sivutuotteena. Talvivaara Sotkamo Oy sai maaliskuussa 2012 valtioneuvoston luvan uraanin talteenottoon muiden metallien sivutuotteena. Talvivaaran kaivoksen päätuotteet ovat nikkeli, sinkki, kupari ja koboltti. Metallien erotus malmista tapahtuu biokasaliuotusmenetelmällä. Louhittu malmi murskataan ja kasataan ja siitä liuotetaan metallit bakteerien ja rikkihapon avulla.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:04