Sisältöjulkaisija

null Onko Suomen ydinjätteiden loppusijoitustila suunniteltu avattavaksi?

Onko Suomen ydinjätteiden loppusijoitustila suunniteltu avattavaksi?

13.8.2015 klo 10:01

Nykyiset turvallisuusmääräykset eivät edellytä loppusijoitustilaan avattavuutta ydinjätteen poistamiseksi tilasta. Kuitenkin käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan periaatepäätöksen perusteluihin sisältyy tällainen avattavuusvaatimus, joten se täytyy ottaa huomioon loppusijoituksen suunnittelussa.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta valmistelemaan perustettu Posiva Oy julkaisi vuonna 1999 raportin loppusijoitustilan avattavuudesta. (Ammattipiireissä tosin puhutaan mieluummin jätteiden palautettavuudesta). Siinä tarkastellaan, millaisia teknisiä menetelmiä tarvittaisiin jätekapselien palauttamiseen loppusijoitustiloista. Loppusijoitustiloja ei ole erityisesti pyritty suunnittelemaan uudelleen palautettavuutta ajatellen.

Selvityksen johtopäätöksenä on, että palautettavuus on mahdollista käyttäen suunnilleen vastaavanlaista tekniikkaa kuin loppusijoitustiloja rakennettaessa ja jätekapseleita loppusijoitettaessa.

Palautettavuus olisi suhteellisen helppoa siinä vaiheessa, kun kuilut kallioon ja siellä olevat päätunnelit ovat vielä avoimina. Sen jälkeen, kun kaikki tilat maan pinnalle asti on suljettu, olisivat palautuksen kustannukset kymmeniä prosentteja loppusijoituksen toteutuskustannuksista eli satoja miljoonia euroja. Tämä sillä oletuksella, etteivät jätekapselit pahemmin vuoda; jos radioaktiivisia aineita olisi päässyt leviämään kauttaaltaan loppusijoitustiloihin, vaikeutuisi palautettavuus olennaisesti tai kävisi mahdottomaksi.

Valvottavuus on suhteellisen helppoa niin kauan kun loppusijoitustilat ovat avoimina. Sen jälkeen, kun ne on täysin suljettu, ei ole mahdollista valvoa esimerkiksi jätekapselien kuntoa. Pohjavesien laatua voitaisiin tietenkin tarkkailla loppusijoitustilojen läheisyyteen tehdyissä syvissä porarei'issä, mutta menetelmä olisi varsin epävarma ja sellainen avoin reikä saattaisi olla pitemmän päälle turvallisuuden kannalta haitallinen.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 10:02