Sisältöjulkaisija

null Onko radon erityisen vaarallista lapsille?

Onko radon erityisen vaarallista lapsille?

5.9.2017 klo 14:24

Yleisesti tiedetään, että lapset ovat herkempiä säteilyn haitallisille vaikutuksille. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että sama radonaltistus aiheuttaisi suurempaa vaaraa lapsille kuin aikuisille. Radonin aiheuttaman säteilyn vaikutukset kertyvät kuitenkin koko eliniän ajan, joten mitä aikaisemmassa vaiheessa radonaltistus voidaan torjua, sen paremmin suojaudutaan terveysriskeiltä.

Lisätietoa radonista

Radon
Päivitetty
27.8.2019 klo 10:17