Sisältöjulkaisija

null Onko olemassa perusteellista kartoitusta Tšernobyl-laskeuman sijainnista Suomessa? Mitkä olivat laskeuman seuraukset juomavedelle?

Onko olemassa perusteellista kartoitusta Tšernobyl-laskeuman sijainnista Suomessa? Mitkä olivat laskeuman seuraukset juomavedelle?

13.8.2015 klo 13:36

Tšernobylin laskeuma levisi erittäin epätasaisesti Suomeen. Eniten laskeumaa saaneet alueet sijoittuvat Keski-Suomeen ja Hämeeseen kun taas Lappiin ja Itä-Suomeen laskeumaa tuli vain vähän. Kartta cesium-137 laskeuman jakautumisesta Suomeen löytyy STUKin internetsivulta. Kartassa Suomi on jaettu laskeumatasoltaan viiteen vyöhykkeeseen, joista vyöhyke 5 sai eniten laskeumaa ja alue 1 vähiten. STUKin sivuilta löytyy myös tiedot laskeumasta kunnittain.

Jos juomavesi tehdään pintavedestä, niin siihen tulee laskeumasta radioaktiivisia aineita, jos laskeuma tulee avoveden aikana. Jos käytetään pohjavettä juomaveden raakavedeksi, laskeumalla ei ole siihen välittömiä vaikutuksia. Ainoastaan avoimina olevat pohjavesilähteet joutuvat laskeuman kohteiksi, muuten pohjavesi on suojassa laskeumalta maakerrosten alla. Pintaveden tapauksessa cesium-137 väheni Tšernobylin onnettomuuden jälkeen nopeasti vedestä, jo muutamassa kuukaudessa alle puoleen eniten laskeumaa saaneilla alueilla. Lisäksi pintaveden käsittelyprosessi vesilaitoksilla poistaa osan radioaktiivisesta cesiumista.

Tšernobyl-laskeuma Suomessa

Elintarvikkeet ja juomavesi, Säteily ympäristössä
Päivitetty
19.5.2017 klo 12:14