Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Onko kuntasi kouluissa mitattu sisäilman radon?

Onko kuntasi kouluissa mitattu sisäilman radon?

27.9.2016 klo 13:18
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on käynnistänyt valtakunnallisen hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää koulujen sisäilman radonpitoisuuksia ja vähentää oppilaiden ja työntekijöiden altistumista radonille. Erityisesti lapsia kannattaa suojata radonaltistukselta, sillä radonin aiheuttama säteilyannos kertyy koko eliniän ajan ja lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää työpaikan sisäilman radonpitoisuus, jos on syytä olettaa, että pitoisuus on korkea. Koulujen radonhankkeessa STUK muistuttaa kuntia ja yksityisiä kouluja tästä velvollisuudesta. Koulujen sisäilman radon tulee mitata aikavälillä 1.11.2016–30.4.2017, jos mittausta ei ole aikaisemmin tehty. Mittauksen kesto on vähintään kaksi kuukautta, joten mittaus tulee aloittaa helmikuun loppuun mennessä. Mittauksilla tunnistetaan ne koulut, joissa on ryhdyttävä toimiin radonaltistuksen vähentämiseksi. Hankkeeseen kuuluvat peruskoulut, lukiot ja ammattikoulut.

”Vastuu radonmittausten käynnistämisestä ja tilaamisesta on toiminnan harjoittajalla: julkisten koulujen mittaamisesta vastaavat kunnat ja yksityisten oppilaitosten mittaamisesta yksityiset toiminnanharjoittajat. Radonmittauksen voi tilata joko sellaiselta palveluntarjoajalta, joka käyttää STUKin hyväksymää radonmittausmenetelmää, tai vaihtoehtoisesti STUKilta. Mittaustuloksen perusteella STUK antaa määräyksen, tarvitseeko tilassa tehdä lisäselvityksiä tai radonkorjauksia”, johtaja Tarja K. Ikäheimonen STUKista täsmentää.

Sisäilman radonpitoisuus on mitattava kouluissa, joissa on säännöllisessä käytössä osittain tai kokonaan maan pinnan alapuolella olevia työtiloja, jotka sijaitsevat harjulla tai muuten hyvin ilmaa läpäisevällä maaperällä tai jotka sijaitsevat korkean radonpitoisuuden kunnissa. Nämä kunnat on listattu STUKin internetsivuilla.

STUK on ottanut yhteyttä Suomen kaikkien kuntien ympäristöterveydenhuollon valvonnan vastaaviin ja edellyttänyt, että kunnat ilmoittavat syyskuun aikana STUKiin ne peruskoulut, peruskouluasteen erityiskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset sekä ammatilliset erityisoppilaitokset, joissa radon tulee mitata. Osassa kouluista radonpitoisuudet on selvitetty, mutta paljon tiloja on vielä mittaamatta.

Suurin altistus kertyy kodeissa

Radon on hajuton ja väritön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperässä. Radonaltistuminen lisää keuhkosyöpäriskiä. Suomessa radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään kuolee vuosittain noin 300 ihmistä. Sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla.

”Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuteen on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota, mutta suurin altistus saadaan kuitenkin kodeissa. Olisikin hyvin tärkeää, että kaikki selvittäisivät oman kotinsa radonpitoisuuden. Lisäksi on osoitettu, että tupakointi kasvattaa radonin aiheuttamaa keuhkosyöpäriskiä entisestään”, kertoo Tarja K. Ikäheimonen.

Lisätietoja

Johtaja Tarja K. Ikäheimonen, puh. (09) 759 88 596
Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Radon tavanomaisilla työpaikoilla
Korkean radonpitoisuuden kunnat
STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja lista toimijoista

Radon
Päivitetty
24.4.2017 klo 17:38
Korjattu linkki