Sisältöjulkaisija

null Onko ilmasta käsin tulevat hyökkäykset otettu huomioon ydinvoimalaitoksissamme?

Onko ilmasta käsin tulevat hyökkäykset otettu huomioon ydinvoimalaitoksissamme?

13.8.2015 klo 09:43

Tahallinen isolla matkustajalentokoneella törmääminen on otettu huomioon uusimman rakenteilla olevan laitoksen suunnittelussa ja turvallisuudelle tärkeiden rakennusten mitoituksessa. Sama vaatimus koskee myös uusia laitoshankkeita. Törmäys ei johda näissä laitoksissa reaktorin vaurioitumiseen tai merkittävään radioaktiivisuuspäästöön muustakaan syystä. Uusien laitosten ympäristössä ei tarvita lentokonetörmäyksen jälkeen toimia väestön suojelemiseksi.

Vanhoissa voimalaitoksissa on rakennusten mitoituksessa varauduttu pienlentokoneen vahingossa tapahtuvaan törmäykseen. Suurella matkustajalentokoneella tapahtuva törmäys ei voi hajottaa reaktoria suoraan, mutta (sopivasti osuessaan) kuitenkin vahingoittaa laitoksia niin, että reaktorin jäähdytys lakkaa toimimasta. Tästä seuraisi, että laitokselta pääsee radioaktiivisia aineita karkuun mutta aikaisintaan useiden tuntien kuluttua. Päästö on luultavasti niin suuri, että väestönsuojelutoimet ympäristössä ovat tarpeen. Toimet ovat samanlaisia kuin mitä muutenkin tehtäisiin reaktorionnettomuuden yhteydessä. Pelastusviranomaiset, poliisi ja Säteilyturvakeskus harjoittelevat vastatoimia säännöllisesti.

Ydinvoimalaitoksilla on varauduttu erilaisten ulkoapäin tulevien hyökkäysten torjuntaan ja käytössä on muitakin keinoja kuin vahvat rakennukset. Ne kuuluvat kuitenkin niin sanottujen turvajärjestelyjen alaan ja siksi niistä ei kerrota tarkkoja tietoja.

Sotatoimet, kuten vieraan valtion asevoimien ilmahyökkäys, eivät kuulu ydin- eikä muidenkaan voimaloiden suunnitteluperusteisiin. Sotilaallinen hyökkääminen voimalaitoksia vastaan on kielletty kansainvälisissä sotimista säätelevissä sopimuksissa.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 09:44