Sisältöjulkaisija

null Onko haitallista, jos huonekaluihin käytetty puutavara on peräisin alueelta, jolle on tullut suuri määrä Tšernobyl-laskeumaa? Voiko mäntyhuonekaluissa olla suuria määriä radioaktiivisuutta?

Onko haitallista, jos huonekaluihin käytetty puutavara on peräisin alueelta, jolle on tullut suuri määrä Tšernobyl-laskeumaa? Voiko mäntyhuonekaluissa olla suuria määriä radioaktiivisuutta?

13.8.2015 klo 13:13

Säteilyannos ja sen merkitys ihmisen terveydelle on  huonekalujen sisältämän cesium-137:n tapauksessa käytännössä merkityksetön. Altistumista voidaan verrata asumiseen hirsitalossa, mikä aiheuttaa Suomessa vain pienen osan rakennusmateriaaleista saatavasta hyväksyttävästä annoksesta. Huonekalun puuosat voivat sisältää vain erittäin pienen määrän jotakin radioaktiivista isotooppia, eikä puusta tehty huonekalu voi olla merkittävä säteilylähde.

Mänty ei puulajina aiheuta sen suurempaa riskiä kuin muutkaan pohjoisten metsien puulajit. Puutavara on Suomessa erittäin vähän kontaminoitunut Tšernobyl-laskeumasta. STUK tutkii sekä metsien että puutavaran radioaktiivisuutta. Tiedossani ei ole sellaista tuontipuun alkuperää, joka tulisi ottaa kysymyksenne johdosta erityisesti huomioon.

Lisätietoa STUKin internetsivulta: Metsäympäristön radioaktiivisuus

Tietoa metsien tuotteista myös Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan Säteily ympäristössä -teoksen luvussa 6 (pdf)

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 13:21