Sisältöjulkaisija

null Onko EU:n säännöksissä mainintaa säteilylomasta tai työajasta säteilytyössä?

Onko EU:n säännöksissä mainintaa säteilylomasta tai työajasta säteilytyössä?

13.8.2015 klo 11:24

EU-säännökset eivät tunne säteilyloma-käsitettä. Työaikaa säteilytyössä rajoitetaan käytännössä annosrajojen avulla. Suomen säteilyasetuksessa annosrajat ovat samat kuin EU:n lainsäädännössä: työntekijän efektiivinen annos ei saa ylittää keskiarvoa 20 mSv vuodessa viiden vuoden ajan jaksolle laskettuna eikä arvoa 50 mSv yksittäisen vuoden aikana.

Säteily työssä
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:25