Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadussa ei ole ongelmia

Olkiluoto 3:n reaktoripainesäiliön teräksen laadussa ei ole ongelmia

10.12.2015 klo 11:54
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus on hyväksynyt Teollisuuden Voiman (TVO) Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen laadusta tekemän selvityksen. Selvityksen mukaan Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön ja muiden reaktorin primääripiirin osien teräksen laadussa  ei ole turvallisuuteen vaikuttavia poikkeamia.

STUK pyysi TVO:lta selvitystä teräksen laadusta sen jälkeen, kun Ranskaan rakennettavan Flamanville 3 -ydinvoimalaitosyksikön reaktoripainesäiliön teräksen hiilipitoisuudessa oli havaittu lujuuteen vaikuttavia poikkeamia.

Kesäkuun lopussa  STUKille antamassaan selvityksessä TVO kertoo, että Olkiluodon reaktoripainesäiliö on valmistettu toisella, laadun kannalta paremmalla menetelmällä kuin Flamanvillen painesäiliö ja valmistuksen yhteydessä tehdyt tarkastukset olisivat paljastaneet vastaavat ongelmat.  Myös muut primääripiirin osat on TVO:n STUKille marraskuun alussa toimittaman täydentävän selvityksen mukaan tarkastettu asianmukaisesti valmistuksen yhteydessä. 

TVO tarkisti vielä lokakuussa reaktorin primääripiiriin kuuluvan paineistimen teräksen hiilipitoisuuksia. Mittaukset kertoivat hiilipitoisuuden olevan vaatimusten mukainen.

8.12.2015 tekemässään päätöksessä STUK toteaa TVO:n toimittamat selvitykset riittäviksi ja tehdyt johtopäätökset perustelluiksi.

STUKin päätös  (pdf)

Lisätietoja:

Toimistopäällikkö Martti Vilpas, puh. (09) 759 88 655
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
17.12.2015 klo 16:25