Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Olkiluodossa puutteita polttoaineen siirtokoneen toiminnassa

Olkiluodossa puutteita polttoaineen siirtokoneen toiminnassa

22.1.2015 klo 10:00
Verkkouutinen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen varastolla havaittiin 2.12.2014, että osaa varastoaltaisiin sijoitetusta käytetystä polttoaineesta ei pystytä siirtämään käytössä olevalla polttoaineen siirtokoneella. Turvallisuustekniset käyttöehdot edellyttävät valmiutta minkä tahansa varastoaltaan tyhjentämiseen polttoaineesta.

Osa käytetystä polttoaineesta on varastoitu vesialtaisiin ilman polttoainenipun ympärille asennettua polttoainekanavaa. Kanavattoman polttoainenipun siirtoa yritettäessä havaittiin, että polttoaineen siirtokoneeseen tehtyjen virheellisten rakenteellisten muutosten vuoksi siirtokoneella ei voida tarttua kanavattomaan polttoainenippuun. Tästä johtuen polttoainenippuja, joissa ei ole kanavaa, ei voida siirtää käytetyn polttoaineen varastolla.

Kanavattomia polttoainenippuja on käytetyn polttoaineen varastolla 862 kappaletta ja ne on yhtä nippua lukuun ottamatta sijoitettuna samaan varastoaltaaseen. Kaikkiaan käytetyn polttoaineen varastolla on sijoitettuna useita tuhansia polttoainenippuja. Varastoaltaat ovat vesialtaita, joissa vesi toimii jäähdytteenä ja säteilysuojana.

Käytetyn polttoaineen varaston turvallisuustekniset käyttöehdot edellyttävät valmiutta minkä tahansa varastoaltaan tyhjentämiseen polttoaineesta esimerkiksi tilanteessa, jossa varastoaltaiden jäähdytyksessä olisi ongelmia tai veden pinta laskisi vuodon seurauksena. Koska kanavattomia polttoainenippuja ei voida siirtää siirtokoneen toimintapuutteen takia, ei vaatimuksen täyttäminen ole mahdollista.

Tapahtuma kuuluu ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla (INES) luokkaan 0, eli tapahtumalla ei ole turvallisuusmerkitystä. Käytetyn polttoaineen varaston turvallisuusjärjestelmissä ja turvallisuuden kannalta tärkeissä rakenteissa ei ole toiminnallisia puutteita. Varastoaltaiden jäähdytystä ja lisäveden syöttöä hoitavat järjestelmät ovat käyttökunnossa eikä varastoaltaissa ole veden pintaa alentavia vuotoja.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) tekee viivyttelemättä tarvittavat muutostyöt polttoaineen siirtokoneeseen, jotta kanavattomien nippujen siirtäminen olisi mahdollista. TVO laatii selvityksen tapahtumaan johtaneista syistä sekä määrittää korjaavat toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi. TVO esittää näiden selvitysten tulokset Säteilyturvakeskukselle.

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:47