Takaisin edelliselle sivulle

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuolto sujui turvallisesti

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuolto sujui turvallisesti

25.6.2018 klo 11:24
Verkkouutinen

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Säteilyturvakeskus (STUK) valvoi vuosihuoltoja niiden suunnittelusta laitosten käynnistämiseen. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on laitoksen luvanhaltijalla, Teollisuuden Voima Oyj:llä (TVO).

Vuosihuoltoa oli valvomassa tänä vuonna noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että TVO huolehti säteily- ja ydinturvallisuudesta vuosihuoltotöiden aikana. STUKin valvontatyöhön kuuluu aina huoltosuunnitelmien tarkastaminen ja töiden seuraaminen paikan päällä. STUK valvoi vuosihuollossa myös TVO:n ja sen alihankkijoiden organisaatioiden toimintaa.

Vuosihuollot Eurajoen Olkiluodossa alkoivat tänä vuonna huhtikuun 22. päivä, kun TVO pysäytti laitoksen kakkosyksikön huoltoa varten. Huollon aikana TVO vaihtoi noin viidesosan ydinpolttoaineesta tuoreeseen ja teki muut normaaliin vuosihuoltoon kuuluvat työt. Kakkosyksikön huolto päättyi toukokuun kuudentena.

Olkiluodon ykkösyksikön 13. toukokuuta alkanut vuosihuolto kesti kakkosyksikön huoltoa kauemmin. Sen aikana TVO muun muassa uusi radioaktiivista vettä ja höyryä kuljettavan primääripiirin osia kuten puhdistusjärjestelmän lämmönvaihtimet, merivesilauhduttimen ja viisi kuudesta pääkiertopumpusta. Vuosihuollot päättyivät kun Olkiluodon voimalaitoksen ykkösyksikkö kytkettiin STUKin myöntämän käynnistysluvan jälkeen valtakunnan verkkoon lauantaina 23. kesäkuuta.

Tämän vuoden huoltojen aikana STUK seurasi erityisesti uuden sähköstä riippumattoman höyrykäyttöisen lisävesijärjestelmän asennustöitä ja käyttöönottoa molemmilla laitosyksiköillä. Uuden järjestelmän myötä laitosyksiköiden turvallisuutta parannetaan edelleen sähkönmenetyksen varalta. Muita vuosihuollon aikaisia valvonnan kohteita olivat esimerkiksi palontorjunta ja irto-osien hallinta sekä työntekijöiden perehdyttäminen vuosihuollon kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen STUKista sanoo, että primääripiirin isojen osien vaihtaminen on säteilysuojelun kannalta aina erityistä tarkkuutta vaativa työ. ”Valvovan viranomaisen näkökulmasta tärkeintä on, että niin luvanhaltija TVO kuin huoltotyön käytännössä tekevät työntekijätkin tietävät, millaisten aineiden kanssa ovat tekemisissä ja noudattavat ohjeita.”

Säteilyannokset alle rajojen

Olkiluodon voimalaitoksen vuosihuoltoon osallistuneiden työntekijöiden saamat säteilyannokset alittivat selvästi sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiön itselleen asettamat annosrajoitukset.

STUK valvoo Olkiluodon voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja ottaa säännöllisesti näytteitä ilmasta, maalta ja meriympäristöstä. Vuosihuollon aikana voimalaitoksen lähellä olevilla näytteenottoasemilla havaittiin ilmassa hyvin pieniä määriä radioaktiivista jodia. Tämä oli odotettavissa, kun vuosihuollossa reaktorista poistettiin käyttöjakson aikana rikkoutuneet polttoainesauvat. Havaitut jodimäärät ovat niin pieniä, että tarkat mittauslaitteet pystyivät ne juuri ja juuri havaitsemaan. Vaikutusta ympäristön tai ihmisten turvallisuuteen niillä ei ollut.

Lisätietoja

Käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen, puh. (09) 759 88 429

Ydinturvallisuus
Jaa tämä sivu