Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Olkiluodon ydinvoimalaitoksella puutteita vuosihuollon aikaisten töiden toteutuksessa

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella puutteita vuosihuollon aikaisten töiden toteutuksessa

21.12.2015 klo 16:03
Verkkouutinen

Teollisuuden  Voima (TVO) toimitti STUKille raportin poikkeuksellisesta, turvallisuuteen vaikuttaneesta tapahtumasta maanantaina 21.12.2015. Tapahtuma liittyi Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vuosihuoltojen aikana tehtyihin töihin vuosina 2013–2015.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen molemmilla käytössä olevilla  laitosyksiköillä (OL1 ja OL2) on vuosihuollon aikana tehtävien pääkiertopumpputöiden aikana varauduttu erittäin harvinaiseen tilanteeseen, jossa reaktorin pohjaan syntyy vuoto pääkiertopumpun akselin läpiviennin kautta. Tällaisessa tilanteessa syntyvän vuodon varalta on laitosten turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa edellytetty riittävää lisäveden pumppausvalmiutta, jotta reaktorissa olevan polttoaineen jäähdytys pystyttäisiin varmistamaan.

Lokakuussa 2015 TVO havaitsi, että  vuosien 2013–2015 vuosihuolloissa on pääkiertopumpputöiden aikana uusittu myös suojarakennuksen sähköläpivientejä. Mikäli reaktorin pohjavuoto pääkiertopumpun akselin läpiviennistä olisi tapahtunut sähköläpivientien ollessa avoinna, olisi reaktorissa olevan polttoaineen jäähdytyksen varmistamiseksi tarvittu enemmän lisävettä syöttäviä pumppuja, kuin laitosten turvallisuusteknisissä käyttöehdoissa edellytetään.  Tarvittavan lisäveden syöttämiseksi olisi kuitenkin ollut käytettävissä muita järjestelmiä.

Tapahtumasta ei aiheutunut välitöntä vaaraa ydin- tai säteilyturvallisuudelle. Tapahtuman alustava luokitus säteilytapahtumien kansainvälisellä seitsenportaisella vakavuusasteikolla (INES) on 1, eli se on poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma.

ydinturvallisuus