Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Olkiluodon edustan merivedessä oli tavallista harvinaisempia radioaktiivisia aineita

Olkiluodon edustan merivedessä oli tavallista harvinaisempia radioaktiivisia aineita

29.11.2019 klo 14:25
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) keräämissä näytteissä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen meriympäristöstä oli syyskuussa ja lokakuussa tavanomaista useampia ydinvoimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Määrät olivat hyvin pieniä, ihmisen ja ympäristön kannalta merkityksettömiä.

Havaintojen syyksi paljastui vika Olkiluodon voimalaitoksen ykkösyksikön nestemäisten jätteiden käsittelyjärjestelmässä. Vian takia jätevesien käsittelyyn tarkoitettua haihdutinta ei voida käyttää, vaan uloslaskettavat vedet puhdistetaan suodattamalla. Menetelmä ei ole yhtä tehokas kuin haihdutus. Teollisuuden Voima kertoo korjaavansa vian mahdollisimman pian. Ydinvoimalaitoksen vesipäästöille on asetettu radioaktiivisuusrajat, joiden alle päästöjen on jäätävä. Olkiluodon päästöt alittavat rajat edelleen selkeästi.

Ydinvoimalaitosten meriympäristöstä kerättävissä näytteissä havaitaan silloin tällöin pieniä määriä voimalaitokselta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Loka- ja marraskuun näytteet olivat poikkeuksellisia, sillä niissä oli esimerkiksi cesium-134:ää ja jodi-131:tä, joita havaitaan erittäin harvoin. Muita havaittuja radioaktiivisia aineita olivat koboltti-60, kromi-51, mangaani-54 ja cerium-141. Myös cesium-137:n ja tritiumin määrät olivat tavanomaista suurempia.

Laboratorionjohtaja Aleksi Mattila STUKista toteaa, että nyt havaitut radioaktiiviset aineet eivät käytännössä vaikuta mitenkään meriveden radioaktiivisuuteen. ”Havaituilla aineilla ei myöskään ole vaikutusta merikasveihin tai eläimiin. Radioaktiiviset aineet ovat havaittavissa näytteistä vain erittäin herkissä laboratoriomittauksissa ”, hän sanoo.


Lisätietoja:
Laboratorionjohtaja Aleksi Mattila, puh. (09) 759 88 437
Ylitarkastaja Laura Togneri, puh. (09) 759 88 320
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteily ympäristössä