Sisältöjulkaisija

null Olisiko syytä käyttää efektiivisen annoksen lisäksi käsitettä efektiivinen riski?

Olisiko syytä käyttää efektiivisen annoksen lisäksi käsitettä efektiivinen riski?

13.8.2015 klo 11:34

Efektiivisen riski tosiaan ottaa huomioon myös tutkittavan iän ja sukupuolen. Sitä on kirjallisuudessa esitetty korvaamaan efektiivisen annoksen käsitettä, esim. Brenner DJ, Br J Radiol. 2008 Jul;81(967):521-3. Efektiivinen annos on kuitenkin vakiintunut ja tuttu käsite ja soveltuu hyvin esimerkiksi luonnonsäteilyn aiheuttaman kokokehon säteilyaltistuksen määrittämiseen.

Eri-ikäisten säteilylle altistumisen syöpäriskistä saadaan jatkuvasti uutta tarkempaa tietoa ja on mahdollista, että tulevaisuudessa eri-ikäisten riski voidaankin paremmin ottaa huomioon. Tällä hetkellä on epävarmaa, kuinka paljon iällä ja sukupuolella on merkitystä. BEIR VII-komitean raportissa vuodelta 2006 on esitetty ikä- ja sukupuoliriippuva riskimalli. STUKissa kehitetyn annoslaskentaohjelman PCXMC:n uudessa versiossa on mahdollisuus laskea myös iästä ja sukupuolesta aiheutuva riski erilaisille altistuksille tämän BEIRin riskimallin mukaisesti.

Mitä säteily on
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:35