Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Sisältöjulkaisija

null Olisiko syytä käyttää efektiivisen annoksen lisäksi käsitettä efektiivinen riski?

Olisiko syytä käyttää efektiivisen annoksen lisäksi käsitettä efektiivinen riski?

13.8.2015 klo 11:34

Efektiivisen riski tosiaan ottaa huomioon myös tutkittavan iän ja sukupuolen. Sitä on kirjallisuudessa esitetty korvaamaan efektiivisen annoksen käsitettä, esim. Brenner DJ, Br J Radiol. 2008 Jul;81(967):521-3. Efektiivinen annos on kuitenkin vakiintunut ja tuttu käsite ja soveltuu hyvin esimerkiksi luonnonsäteilyn aiheuttaman kokokehon säteilyaltistuksen määrittämiseen.

Eri-ikäisten säteilylle altistumisen syöpäriskistä saadaan jatkuvasti uutta tarkempaa tietoa ja on mahdollista, että tulevaisuudessa eri-ikäisten riski voidaankin paremmin ottaa huomioon. Tällä hetkellä on epävarmaa, kuinka paljon iällä ja sukupuolella on merkitystä. BEIR VII-komitean raportissa vuodelta 2006 on esitetty ikä- ja sukupuoliriippuva riskimalli. STUKissa kehitetyn annoslaskentaohjelman PCXMC:n uudessa versiossa on mahdollisuus laskea myös iästä ja sukupuolesta aiheutuva riski erilaisille altistuksille tämän BEIRin riskimallin mukaisesti.

Mitä säteily on
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:35