Sisältöjulkaisija

null Olen matkustamassa Tšeljabinskiin. Millainen säteilytilanne alueella on?

Olen matkustamassa Tšeljabinskiin. Millainen säteilytilanne alueella on?

7.8.2015 klo 13:44

Tšeljabinskin kaupungin lähellä noin 70 kilometriä luoteeseen sijaitsee Majakin (Mayak) ydinlaitosalue. Laitokselta on 1940-1950-luvuilla päästetty luontoon (ennen kaikkea Karachay-järveen ja Techa-jokeen) suuria määriä radioaktiivisia aineita. Niitä on päässyt ympäristöön myös onnettomuuksissa, joista vakavin on Kyštymin onnettomuus vuonna 1957.

YK:n alainen atomi- ja säteilyasioiden tieteellinen komissio UNSCEAR on arvioinut, että Tšeljabinskin asukas saa nykyään elintarvikkeiden kautta noin 0,1 millisievertin (mSv) ylimääräisen annoksen vuodessa. Annos vastaa noin yhtä keuhkoröntgenkuvaa tai edestakaista lentoa USA:han. Ympäristöön joutuneiden radioaktiivisten aineiden lähettämästä ulkoisesta säteilystä aiheutuva ylimääräinen annos on noin kymmenesosa tuosta elintarvikkeista aiheutuvasta annoksesta eli hyvin pieni.

Tšeljabinskin alueelle matkustaminen ei aiheuta terveydellistä riskiä, mutta alueella on noudatettava paikallisten viranomaisten ohjeita eikä pidä mennä alueille, joille on pääsy kielletty tai se on merkitty esimerkiksi säteilyvaaramerkein. Omin päin retkeily tai matkustelu Majakin laitosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suotavaa. Paikallista ruokaa voi syödä, samoin juoda pullotettua vettä.

Alara-lehden 1/2011 artikkeli Kyštumin onnettomuudesta

UNSCEARin raportti (Tšeljabinskin tiedot taulukossa 27, sivu 234)

Säteily ympäristössä
Päivitetty
7.8.2015 klo 13:55