Sisältöjulkaisija

null Olen harkinnut ostaa kesämökin Loviisan ydinvoimalan läheltä. Miten usein ydinvoimalaa ympäröivästä luonnosta otetaan näytteitä ja mitataan säteilyä?

Olen harkinnut ostaa kesämökin Loviisan ydinvoimalan läheltä. Miten usein ydinvoimalaa ympäröivästä luonnosta otetaan näytteitä ja mitataan säteilyä?

7.8.2015 klo 14:03

Suomen ydinvoimalaitosten ympäristöjä tarkkaillaan tehokkaasti ympäri vuoden. Loviisan Hästholmenin ympäristöstä otetaan vuosittain lähes 300 näytettä, jotka analysoidaan Säteilyturvakeskuksessa.

Maaympäristön näytekohteita ovat ilma, sadevesi, talousvesi, laidunruoho, maito, vilja, liha, eräät puutarha- ja keräilytuotteet, karhunsammal, poronjäkälä, männyn neulaset ja maaperä. Meriympäristön valvontakohteita ovat merivesi, sedimentoituva aines, pohjasedimentti, eräät tehokkaasti radioaktiivisia aineita ympäristöstä keräävät indikaattorikasvit tai -eläimet, kuten rakkolevä, viherlevä, tähkä-ärviä, hapsivita ja kilkki sekä kalalajeista hauki, silakka, ahven ja särki.

Kohteesta riippuen näytteenotto on joko jatkuvaa tai sitä suoritetaan 1-4 kertaa vuodessa.

Voimalaitoksen ilmastointipiipun kautta tapahtuvia ilmapäästöjä ja jäähdytysvesikanavan kautta tapahtuvia vesipäästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla sekä ottamalla näytteitä. Lisäksi neljässä pisteessä voimalaitoksen ympäristössä on jatkuvasti toimivat ilmankerääjät, joiden suodattimet vaihdetaan ja mitataan kahden viikon välein. Merivesinäytteitä otetaan neljä kertaa vuodessa viidestä pisteestä Hästholmenin ympäristöstä.

Kalanäytteet otetaan säännöllisesti keväällä ja syksyllä Hästholmsfjärdenin voimalaitoksen puoleisesta osasta sekä vertailualueena käytetyltä Hudöfjärdeniltä. Analysoitava näyte on viisi kiloa tuoretta kalaa.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
7.8.2015 klo 14:08