Sisältöjulkaisija

null Olen ajatellut perustaa solariumstudion. Mitä minun tulee ottaa huomioon?

Olen ajatellut perustaa solariumstudion. Mitä minun tulee ottaa huomioon?

13.8.2015 klo 14:39

Solariumtoiminta ei vaadi lupaa, mutta ennen solariumtoiminnan aloittamista on siitä tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Toiminnanharjoittaja (solariuminpitäjä) vastaa käytön turvallisuudesta. Laitteiden ja käyttöohjeiden on oltava vaatimustenmukaiset. Asiakkaat tulee myös opastaa laitteiden ja silmäsuojainten turvalliseen käyttöön. Solariumpaikoissa pitää lisäksi olla nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo, että alle 18-vuotiaat eivät käytä solariumia.

STUK ja kuntien terveydensuojelutarkastajat valvovat solariumpaikkojen vaatimuksenmukaisuutta.

Solarium
Päivitetty
18.1.2021 klo 13:18