Sisältöjulkaisija

null Olemme rakentamassa omakotitaloa ja haluaisin tietää, minkälainen radonputkitus pitäisi tehdä talon alle? Mitä putkea ja miten se laitetaan sinne?

Olemme rakentamassa omakotitaloa ja haluaisin tietää, minkälainen radonputkitus pitäisi tehdä talon alle? Mitä putkea ja miten se laitetaan sinne?

7.8.2015 klo 14:49

Ensimmäinen toimenpide on hankkia radonturvallisesta rakentamisesta voimassaoleva opas:  Radonin torjunta, RT-ohjekortti RT 81-10791. Oppaassa on neuvottu putkiston suunnittelu, mitoitus ja asennus.

Oppaan mukaan radonturvalliseen perustukseen kuuluu kaksi tärkeää asiaa: Sokkelin ja lattialaatan liitoksen tiivistäminen ja radonputkiston asentaminen. Tiivistämistyö suoritetaan bitumikermin avulla. K-MS 170/3000 tyyppinen kermi asennetaan sokkelin päälle ja taitetaan lattiavalun alle ainakin 150 mm matkalta. Mikäli talossa on maanvastaisia seiniä, ne on ohutrapattava ja käsiteltävä oppaan mukaisesti.

Radonputkistoon käytetään yleensä tavallista ulkohalkaisijaltaan 100 mm salaojaputkea. Jos rakennuspohja on suuri, suurempi putki voi olla tarpeen. Putken sijoitetaan  soraan noin 1,5 metrin etäisyydelle sokkelikehästä, 20 cm lämpöeristeen alapuolelle. Putkistolle on syytä rakentaa valmiiksi myös poistokanava vesikaton yläpuolelle saakka.

Putkiston asentaminen on varmuustoimenpide. Oppaan tavoite on saavuttaa alhainen radonpitoisuus ilman putkiston käyttöönottoa, tiivistämistöiden avulla. Poistokanavaan kytketään myöhemmin puhallin, jos tiivistystöistä huolimatta radonmittaus valmiissa rakennuksessa ylittää enimmäisarvon 200 Bq/m3. Putkisto ei alenna radonpitoisuutta merkittävästi ilman siihen kytkettyä imuria.

Lisätietoa STUKin internetsivuilla: radon uudisrakentamisessa

RT-ohjekorttia saa Rakennustieto Oy:ltä, puh. 09-5495 5400.

Radon
Päivitetty
7.8.2015 klo 14:51