Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Nyt on aika tilata radonmittaus

Nyt on aika tilata radonmittaus

10.11.2015 klo 16:34
Tiedote

Radioaktiivisen radonkaasun pitoisuuden mittauskausi on asuntojen lämmityskauden aika marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Säteilyturvakeskus (STUK) suosittelee, että radon mitataan kaikissa pientaloissa, rivitaloasunnoissa ja kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa.

Noin 300 suomalaista sairastuu joka vuosi keuhkosyöpään sisäilman radioaktiivisen radonkaasun takia. Koska radon on hajutonta ja näkymätöntä, ainoa tapa tarkistaa oman kodin radonpitoisuus on mitata se. Helpointa ja edullisinta se on tehdä  radonmittauspurkkien avulla. Kaksi kuukautta asunnossa pidettävissä purkeissa on sisällä materiaalia, johon ilman radioaktiiviset aineet jättävät jälkensä. Jälkien määrästä voidaan laskea huoneilman radonpitoisuus.
 
Radonmittauksen voi tilata jostain palvelua tarjoavasta yrityksestä tai STUKista. Mittaus tehdään yleensä kahdella mittauspurkilla, pienissä asunnoissa riittää yksi. Kun purkit ovat saaneet olla asunnossa vähintään kaksi kuukautta, ne palautetaan mitattavaksi laboratorioon.

Uusi direktiivi tuo tiukemmat vaatimukset

Radon kulkeutuu asuntoihin maaperästä rakennusten alapohjien rakojen kautta. Korkeita pitoisuuksia voi löytyä kaikkialla Suomessa, mutta suurimmalla todennäköisyydellä niitä löytyy Etelä-Suomesta ja Pirkanmaan alueelta. Radonongelmasta kärsivät talot voidaan   korjata yleensä varsin yksinkertaisin keinoin. Tietoja radonkorjauksista löytyy STUKin internetsivuilta.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Uuden EU-direktiivin tultua voimaan vuoteen 2018 mennessä, enimmäisarvo lasketaan 300 becquereliin kuutiometrissä tai sen alapuolelle. Uudet rakennukset on rakennettava niin, että radonpitoisuus on alle 200 becquereliä kuutiometrissä.
 
STUK on mitannut vuosien kuluessa 113 000 suomalaisen pientaloasunnon radonpitoisuuden. Kuntien ja postinumeroalueiden mittaustulokset löytyvät STUKin nettisivuilta.

Ilman radonia -kampanja alkaa Pirkanmaalla joulukuussa

STUK järjestää yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Pirkanmaan kuntien kanssa Ilman radonia -kampanjan joulukuussa. Kampanjakunnissa STUKin tarjoaman radonmittauksen saa normaalihintaa edullisemmin. Kampanjaan kuuluu myös radonturvallisen rakentamisen ja radonkorjaamisen koulutusta rakennusammattilaisille. Kampanjasta tiedotetaan kampanjakunnissa lähempänä sen alkua.

STUK kysyy, mitä suomalaiset tietävät radonista

Radonmittauskauden aluksi STUK myös kysyy suomalaisilta,  kuinka paljon he tietävät sisäilman radonista sekä siihen liittyvistä terveysriskeistä. Nettikyselystä saatavia tuloksia STUK käyttää tehostaakseen viestintäänsä radonin riskeistä.
 
Linkki radonriskikyselyyn on STUKin internetsivuilla. Linkki on myös Omakotiliiton, Hengitysliiton, Asumisterveysliiton sekä Kiinteistöliiton viestintäkanavilla.

Radonmittauspalveluja:
STUKin verkkokauppa
STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja niitä käyttäviä toimijoita
 
STUKin mittaamien asuntojen radonpitoisuus kunnittain ja postinumeroalueittain.
STUKin radonriskikysely 
Tietoa radonista

Lisätietoja

Tarkastaja Olli Holmgren puh. (09) 759 88 555
Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 742 (radonriskikysely)
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208
 

Radon
Päivitetty
19.5.2017 klo 12:23