Sisältöjulkaisija

null Miten vakavia ydinvoimalaonnettomuuksia Suomessa on tapahtunut?

Miten vakavia ydinvoimalaonnettomuuksia Suomessa on tapahtunut?

13.8.2015 klo 09:13

Ydinvoimalaitosten poikkeukselliset käyttötapahtumat luokitellaan kansainvälisen vakavuusasteikon (INES) perusteella. Asteikossa on seitsemän luokkaa, joilla pyritään havainnollistamaan tapahtuman vakavuutta selkokielisesti ja lyhyesti. Alimmilla luokilla 1-3 kuvataan tapahtumia, joissa laitoksen turvallisuutta varmistavien järjestelmien luotettavuus on heikentynyt. Ydinvoimalaitosonnettomuudet kuuluvat luokkiin 4-7. Onnettomuuksilla tarkoitetaan sellaisia tapahtumia, joissa ydinpolttoaine vaurioituu ja radioaktiivisia aineita pääsee suojarakennukseen tai ympäristöön. Ydinvoimalaitoksen normaalista käytöstä poikkeavat tapahtumat, joilla ei ole merkitystä ydin- eikä säteilyturvallisuuden kannalta, kuuluvat luokkaan 0.

Suomen ydinvoimalaitoksilla ei ole sattunut yhtään ydinvoimalaitosonnettomuudeksi luokiteltua tapahtumaa. Suomen ydinvoimalaitosten tapahtumat ovat olleet korkeintaan luokkaa 2 kansainvälisellä INES-asteikolla.

Esimerkkejä ydinvoimalaitostapahtumien luokituksesta:

  • Tshernobyl, luokka 7
  • Harrisburg, luokka 5
Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 09:14