Sisältöjulkaisija

null Miten vaarallista kaivoksesta tuleva säteily on lähiympäristölle?

Miten vaarallista kaivoksesta tuleva säteily on lähiympäristölle?

13.8.2015 klo 11:06

Kaivostoiminnan säteilyvaikutukset riippuvat hyvin monesta asiasta: esimerkiksi toiminnan laajuudesta ja laadusta, asutuksen läheisyydestä sekä toimenpiteistä, joilla säteilyaltistusta rajoitetaan.

Kaivostoiminta on hoidettava niin, ettei se juurikaan lisää ympäristön asukkaiden säteilyaltistusta. Asuinpaikasta riippumatta kaikki ihmiset altistuvat säteilylle jonkin verran muun muassa maa- ja kallioperän sisältämien luonnon radioaktiivisten aineiden säteilyn, avaruussäteilyn sekä sisäilman radonin vuoksi.

Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 11:07