Sisältöjulkaisija

null Miten uraani kulkeutuu luonnonvesissä?

Miten uraani kulkeutuu luonnonvesissä?

13.8.2015 klo 10:57

Uraanin kulkeutuminen vedestä pohjasedimenttiin ja vesistöjen maaympäristöön, esimerkiksi rannoille, riippuu ympäristöolosuhteista, kuten vesistöjen happamuudesta. Kun uraanipitoinen vesi kulkeutuu isoihin vesistöihin, se sekoittuu puhtaampiin vesiin ja sen pitoisuus pienenee. Laimentuessa myös veden happamuus muuttuu neutraaliksi, jolloin uraani kiinnittyy vedessä oleviin pieniin hiukkasiin ja sedimentoituu pikku hiljaa vesistöjen pohjaan. Uraani voi kiinnittyä myös veden eloperäiseen ainekseen.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 10:58