Sisältöjulkaisija

null Miten suuri päästö pitää tulla ydinvoimalasta, että lähiasukkaille siitä ilmoitetaan? Miten on varauduttu Loviisassa?

Miten suuri päästö pitää tulla ydinvoimalasta, että lähiasukkaille siitä ilmoitetaan? Miten on varauduttu Loviisassa?

7.8.2015 klo 13:07

Ydinvoimalaitosten sallittu radioaktiivisten aineiden päästö ympäristöön on määritelty siten, ettei kukaan laitoksen lähistössä asuva henkilö saa päästöistä suurempaa kuin 0,1 millisievertin säteilyannosta.

Loviisan voimalaitoksen ympäristössä tämä annos on ollut suurimmillaan vain muutamia prosentteja sallitusta arvosta. Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen säteilyannos on 5,9 millisievertiä (mSv) vuoden 2018 tietojen perusteella laskettuna.

Pelastustoimilaki edellyttää, että Loviisan kaupungilla ja lähialueen kunnilla on yhteinen pelastussuunnitelma siltä varalta, että Loviisan ydinvoimalaitoksessa tapahtuu onnettomuus. Tähän suunnitelmaan sisältyvät myös tarvittaessa toimenpiteet lähiympäristön evakuoimiseksi, jos onnettomuustilanne on vakava.

Voimalaitos ja pelastuspalveluviranomainen ovat yhteistyössä toimittaneet lähialueen väestölle säteilyvaaran varalle toimintaohjeet ja muuta pelastustietoa, jota on jaettu kunnissa myös vapaa-ajan asuntoihin. Ohjetta saa myös kuntien viranomaisilta.

Voimalaitos ilmoittaa kaikista poikkeavista tapahtumista Säteilyturvakeskukselle ja niistä tiedotetaan heti muun muassa Ylen Teksti-TV:n sivulla 867, vaikka poikkeuksellista päästöä ei tapahtuisikaan.

Vakavan onnettomuuden uhatessa tilanteesta tiedotetaan väestölle nopeasti jo ennen mahdollisen radioaktiivisen päästön alkamista. Pelastuspalveluviranomaiset antavat yleisen hätämerkin ja radion välityksellä suojautumisohjeita väestölle.

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
19.7.2021 klo 15:41