Sisältöjulkaisija

null Miten säteily vaikuttaa aivoihin?

Miten säteily vaikuttaa aivoihin?

7.8.2015 klo 10:57

Ionisoivalla säteilyllä kuten gamma- tai röntgensäteilyllä ei joitain poikkeustapauksia lukuun ottamatta ole juuri vaikutuksia aivoihin.

Yhden poikkeuksen muodostavat hyvin suuret annokset, joita esiintyy vain sädehoidossa ja joskus säteilyonnettomuuksissa. Ne aiheuttavat aivojen solukuolemaa, myeliinikatoa ja verisuonivaurioita. Tällöin säteilyannoksen täytyy kuitenkin olla äärimmäisen suuri, yli 50 graytä (Gy).

Toiseksi, pienemmät säteilyannokset vaikuttavat sikiöaikana aivojen kehitykseen, mikäli säteilyaltistus tapahtuu kohdussa ennen syntymää. Hiroshimassa ja Nagasakissa raskauden 8-15 viikolla (ja mahdollisesti myös 16-25 raskausviikolla) atomipommien räjäytyksistä saadun 0,5 Gy ylittävän säteilyannoksen on todettu aiheuttavan pienipäisyyttä, aivojen kehityksen häiriöitä ja epileptisiä kohtauksia. Älyllisen kehitysvammaisuuden lisäksi sikiöaikaisten säteilyaltistusten on todettu heikentävän koulumenestystä ja älykkyysosamäärää. Myös ensimmäisten elinvuosien aikana saadun sädehoidon (annos >1 Gy) on todettu joissain tutkimuksissa hidastavan älyllistä kehitystä, joskaan kaikissa tutkimuksissa tällaista ilmiötä ei ole havaittu.

Mitä säteily on?
Päivitetty
17.4.2020 klo 15:25