Sisältöjulkaisija

null Mitä terveyshaittoja uraani aiheuttaa?

Mitä terveyshaittoja uraani aiheuttaa?

13.8.2015 klo 13:46

Uraani on raskasmetalli ja suurina annoksina myrkyllinen etenkin munuaisille ja luustolle. Elimistöstä erittymättä jäänyt uraani kertyy muun muassa munuaisiin, luustoon ja maksaan. Suomalaisilla porakaivonkäyttäjillä onkin todettu uraaniin liittyviä lieviä haittavaikutuksia munuaisissa ja luustossa. Huolimatta verrattain suuresta juomaveden kautta tapahtuneesta uraanialtistumisesta, vakavia terveyshaittoja ei kuitenkaan ole havaittu. Myöskään yhteyttä ei ole voitu havaita porakaivoveden uraanin ja leukemia-, maha-, munuais- tai virtsarakkosyöpäriskin välillä.

Säteily ympäristössä, Elintarvikkeet ja juomavesi
Päivitetty
13.8.2015 klo 13:47