Sisältöjulkaisija

null Mitä tarkoittaa sisäinen säteilyannos?

Mitä tarkoittaa sisäinen säteilyannos?

7.8.2015 klo 10:21

Sisäinen säteilyannos tarkoittaa kehossa olevien radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa säteilyannosta. Kehon sisälle voi saada radioaktiivisia aineita ruoan mukana tai hengittämällä. Näistä aineista saa säteilyannosta kunnes ne ovat hajonneet (radioaktiivinen hajoaminen) tai muuten poistuneet kehosta. Kehossamme on aina luonnon radioaktiivista kaliumia (K-40). Ihmisessä olevien radioaktiivisten aineiden lähettämä säteily voidaan mitata herkällä säteilymittarilla.

Sisäisen säteilyannoksen suuruuteen vaikuttavat radioaktiivisen aineen määrä, sen lähettämän säteilyn ominaisuudet ja se, mihin elimiin aine kulkeutuu ja miten se käyttäytyy kemiallisesti. Säteilyannoksen yksikkö on sievert (Sv).

Mitä säteily on?
Päivitetty
7.8.2015 klo 10:23