Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Mitä STUKissa on vireillä tällä hetkellä? Katso julkisesta diaarista

Mitä STUKissa on vireillä tällä hetkellä? Katso julkisesta diaarista

25.1.2018 klo 11:29
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) uudesta sähköisestä palvelusta, julkisesta diaarista, kuka tahansa pääsee katsomaan, mitä asioita STUK on saanut käsiteltäväkseen. Lisäksi palvelussa voi seurata julkisten asioiden käsittelyn etenemistä.

Julkisesta diaarista pääsee näkemään STUKiin vireille tulleet julkiset asiat, kun aikaisemmin tämä on vaatinut yhteydenottoa Säteilyturvakeskukseen. Käsiteltävistä asioista näkyy diaarimerkinnät eli otsikot, asian numero, lähettäjä tai vastaanottaja, vireille tulon päivämäärä, asian tila ja päätöksen päivämäärä.

Julkisella diaarilla STUK toteuttaa tavoitteita viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä lisää avoimuuttaan.

”Hyvässä hallinnossa läpinäkyvyys ja avoimuus ovat perusedellytyksiä, ja STUKin julkinen diaari on yksi askel sitä kohti”, sanoo johtaja Kaisa Koskinen.

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen julkisista asiakirjoista, ja viranomaisen on noudatettava hyvää tiedonhallintatapaa. Palvelua ylläpitää STUKin Asiakirjahallinto ja tietopalvelut -yksikkö.

”Julkinen diaari auttaa asianosaista ja yleisöä seuraamaan asian käsittelyn vaihetta viranomaisessa. Julkinen diaari tarkoittaa nykymuodossaan nimenomaan asioiden julkisia diaaritietoja. On huomattava, että asian diaaritietojen julkisuus ja asiakirjan julkisuus ovat eri asioita. On siis mahdollista, että vaikka  asian diaaritiedot ovat julkisia, voi siihen liittyvä asiakirja olla salassa pidettävä”, sanoo tietopalvelupäällikkö Päivi Laakso.

Julkisessa diaarissa asiat on ryhmitelty hallintoon, säteilyn käytön turvallisuuteen, ydinturvallisuuteen, tutkimukseen ja ympäristön säteilyvalvontaan.

Julkiseen diaariin on tulossa myös asiakirjoja

Julkisesta diaarista ei ole toistaiseksi saatavissa viranomaisen asiakirjoja. STUK kehittää julkista diaaria siten, että palveluun on tulossa asioiden diaaritietojen lisäksi julkisia ratkaisuja, esimerkiksi päätöksiä.

Säteilyn käyttäjien turvallisuuslupa-asiat eivät näy julkisessa diaarissa ensivaiheessa, koska ne käsitellään erillisessä järjestelmässä. Teknisten muutosten jälkeen myös säteilyn käyttöä koskevat asiat siirtyvät julkiseen diaariin.

Palvelu voidaan myös myöhemmin tehdä koneluettavaan muotoon, mikä helpottaa aineiston analysointia.

Lisätietoa:

Johtaja Kaisa Koskinen, puh. (09) 759 88 322
Tietopalvelupäällikkö Päivi Laakso, puh. (09) 759 88 617
Viestinnän asiantuntija Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

 

Säteilyturvakeskus
Päivitetty
25.1.2018 klo 15:25