Sisältöjulkaisija

null Mitä radioaktiiviselle jätteelle tehdään jätteenkäsittelylaitoksessa? Voidaanko korkea-aktiivista jätettä sijoittaa kallioperään ilman käsittelyä?

Mitä radioaktiiviselle jätteelle tehdään jätteenkäsittelylaitoksessa? Voidaanko korkea-aktiivista jätettä sijoittaa kallioperään ilman käsittelyä?

13.8.2015 klo 10:31

Käytettyä ydinpolttoainetta voidaan kierrättää käsittelemällä sitä jälleenkäsittelylaitoksessa. Jälleenkäsittelyllä tarkoitetaan sitä, että kemiallisessa prosessissa jätteestä erotetaan uraani ja plutonium. Niistä voidaan valmistaa uutta ydinpolttoainetta. Jälleenkäsittely ei kuitenkaan ratkaise jäteongelmaa. Käsittelyssä jäljelle jäänyt korkea-aktiivinen jäteliemi täytyy sijoittaa jonnekin. Sitä ennen se täytyy kiinteyttää lasiin.

Yksi tutkittu vaihtoehto huolehtia käytetystä ydinpolttoaineesta on sijoittaa se ilman jälleenkäsittelyä kapseloituna sitä varten rakennettuihin tiloihin syvälle kallioperään. Puhutaan niin sanotusta suorasta loppusijoittamisesta.  Ennen suoraa loppusijoitusta käytettyä ydinpolttoainetta jäähdytetään käytetyn polttoaineen välivarastoissa usean vuosikymmenen ajan. Suomessa käytetyn polttoaineen huoltosuunnitelmat perustuvat tähän vaihtoehtoon.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 10:39