Sisältöjulkaisija

null Mitä on alfasäteily?

Mitä on alfasäteily?

7.8.2015 klo 10:47

Alfasäteily on radioaktiivisen aineen lähettämää voimakkaasti ionisoivaa hiukkassäteilyä. Alfahajoamisessa atomin ytimestä lähtee kahden protonin ja kahden neutronin muodostama alfahiukkanen, joka on siis koostumukseltaan sama kuin heliumatomin ydin. Alfasäteilyä lähettää esimerkiksi uraani ja kaasumainen radonin isotooppi 222.

Alfahiukkanen ei pääse kehon sisälle esimerkiksi ihon läpi, koska se ei pysty edes läpäisemään paperiarkkia. Kuitenkin alfasäteily on vaarallista, jos sitä lähettävää ainetta joutuu kehon sisäpuolelle. Näin voi käydä jos esimerkiksi juo radonpitoista vettä tai hengittää radonpitoista ilmaa.

Mitä säteily on?
Päivitetty
7.8.2015 klo 10:49