Sisältöjulkaisija

null Mitä haittoja on sähkömagneettisella säteilyllä?

Mitä haittoja on sähkömagneettisella säteilyllä?

12.8.2015 klo 11:41

Sähkömagneettisen säteilyn vaikutukset ihmiseen riippuvat taajuudesta. Sähkömagneettisen säteilyn spektriin kuuluu sähkömagneettiset kentät, optinen säteily ja ionisoiva säteily, esim. röntgensäteily. Oletan, että kysymyksesi koskee ainoastaan sähkömagneettisia kenttiä.

Staattinen magneettikenttä aiheuttaa liikkuvan henkilön kehoon sähkövirtoja. Magneettikentän ollessa hyvin voimakas voivat nopeat liikkeet aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta tai magnetofosfeeneja
Pientaajuiset (taajuus alle 100 kHz) sähkö- ja magneettikentät indusoivat kehoon kiertäviä sähkövirtoja. Riittävän voimakkaina virrat voivat aiheuttaa hermo- ja lihassolujen stimulaatiota. Radiotaajuisten kenttien (100 kHz–300 GHz) vaikutukset perustuvat energian absorboitumisen aiheuttamaan kudosten lämpenemiseen. Lämpeneminen muuttuu yhä pinnallisemmaksi taajuuden kasvaessa. Sähkömagneettisille kentille on asetettu raja-arvot, jotka perustuvat eri taajuuksilla vallitseviin vaikutusmekanismeihin. Raja-arvojen avulla estetään väestön ja työntekijöiden liiallinen altistuminen.

Voit lukea tarkemmin sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan kuudennesta kirjasta "Sähkömagneettiset kentät" (Nyberg H; Jokela K (toim.) 2006).

Sähkönjakelu ja voimajohdot
Päivitetty
12.8.2015 klo 11:48