Sisältöjulkaisija

null Minne ydinjäte loppusijoitetaan sataprosenttisen turvallisesti?

Minne ydinjäte loppusijoitetaan sataprosenttisen turvallisesti?

13.8.2015 klo 09:57

Ydinvoimalaitoksissa syntyy korkea-, keski- ja matala-aktiivista ydinjätettä. Ydinreaktoreista poistettu käytetty polttoaine on korkea-aktiivista jätettä. Voimalaitosten käytön, kunnossapidon ja aikanaan purkamisen yhteydessä syntyy myös vähemmän aktiivisia jätteitä. Tällaisia matala- ja keskiaktiivisia voimalaitosjätteitä ovat muun muassa kunnostustöissä käytetyt suojavaatteet, kunnostustöissä syntyvä materiaaliromu, pesuvedet sekä prosessivesien puhdistuksessa käytetyt ioninvaihtohartsit.

Suomessa ydinjätteet loppusijoitetaan Suomen kallioperään. Matala- ja keskiaktiiviset jätteet loppusijoitetaan nykyisillä ydinvoimalaitoksilla laitospaikan yhteydessä oleviin loppusijoitustiloihin. Nämä kalliosiilot ja tunnelit sijaitsevat 60–100 metrin syvyydessä. Myös Fennovoima on esittänyt alustavat suunnitelmat voimalaitospaikalle rakennettavalle käytönaikaisen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitokselle.

Suomen lainsäädäntö ohjaa myös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta Suomen kallioperään. Suomalainen loppusijoitusyhtiö Posiva on yhdessä ruotsalaisen SKB:n kanssa kehittänyt loppusijoitusratkaisua 1970-luvun lopulta lähtien. Posiva suunnittelee omistajilleen Teollisuuden Voima Oyj:lle ja Fortum Power and Heat Oy:lle loppusijoituslaitosta Eurajoen Olkiluotoon. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilat tulevat sijaitsemaan noin 400 metrin syvyydellä. Valtioneuvosto on edellyttänyt Fennovoimaa esittämään vuonna 2016 yhteistyösopimuksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta Olkiluotoon tai ympäristövaikutusten arviointiohjelman erillisestä loppusijoituslaitoksesta.   

Kysymys ja vastaus on julkaistu myös Kaleva-lehdessä keskiviikkona 12.10.2011.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 10:00