Sisältöjulkaisija

null Miksi radon on terveydelle vaaraksi?

Miksi radon on terveydelle vaaraksi?

11.8.2015 klo 13:04

Radon on radioaktiivinen kaasu, ja se on haitallinen, jos sitä on huoneilmassa tai juomavedessä. Terveyshaitta aiheutuu pääasiassa radonin lyhytikäisistä hajoamistuotteista.

Jos asumme radonpitoisella alueella, radonia voi nousta maaperästä huoneilmaan. Radonasuintaloissa me joudumme siis hengittämään radonia sisään ja ulos. Huonoksi asian tekee se, että sisäilmassa on radonin lisäksi sen kiinteitä hajoamistuotteita. Ne ovat kiinnittyneet pienen pieniin pölyhiukkasiin tai leijuvat sellaisenaan ilmassa. Kun nämä radonin hajoamistuotteet (poloniumin isotoopit 214 ja 218) joutuvat keuhkoihin, ne jäävät kiinni keuhkojen sisäpintaan ja lähettävät alfasäteilyä.

Alfasäteily voi rikkoa DNA:n, ja jos tapahtuu vääränlainen korjautuminen, niin voi syntyä mutaatio. Useat perättäiset mutaatiot voivat johtaa syöpäsolun syntymiseen. Huonolla tuurilla pienikin radonpitoisuus voi aiheuttaa keuhkosyövän. Suuri radonpitoisuus lisää todennäköisyyttä.

Radonin ja keuhkosyövän välinen yhteys on selvitetty eläinkokeilla ja kaivosmiesten keskuudessa tehdyillä epidemiologisilla kokeilla (kaivoksissa on suuremmat radonpitoisuudet kuin asunnoissa). Myös asuinympäristössä on tutkittu radonin ja keuhkosyövän yhteyttä. Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa on päädytty suunnilleen samaan arvioon. Radon aiheuttaa noin 10 prosenttia kaikista keuhkosyövistä.

Juomavedessä oleva radon aiheuttaa säteilyannosta sekä mahalaukulle että keuhkoille. Kun vettä käytetään, osa sen sisältämästä radonista vapautuu hengitysilmaan.

Radon
Päivitetty
11.8.2015 klo 13:06