Sisältöjulkaisija

null Miksi Kotkan säteilyarvot ovat korkeampia kuin muilla mittauspaikoilla?

Miksi Kotkan säteilyarvot ovat korkeampia kuin muilla mittauspaikoilla?

13.8.2015 klo 14:13

Suurimmat annosnopeudet esiintyvät alueilla, joiden peruskallio on rapakiveä kuten Kaakkois- ja Lounais-Suomessa tai graniittia kuten Etelä-Suomessa ja Lapin keskiosissa. Graniitissa ja rapakivessä on muihin Suomessa esiintyviin kivilajeihin verrattuna runsaasti luonnon radioaktiisia aineita (uraani- ja toriumsarjojen aineita ja kalium-40).

Suomessa on noin 300 ulkoisen säteilyn automaattista mittausasemaa. Näistä seitsemän aseman mittaustulokset välitetään päivittäin STUKin www-sivulle. Suomessa taustasäteily vaihtelee välillä 0,04 - 0,30 µSv/h.

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 14:14