Sisältöjulkaisija

null Mikä säteily on haitallista ja mikä ei?

Mikä säteily on haitallista ja mikä ei?

7.8.2015 klo 11:05

Kaikki säteily voi periaatteessa olla vaarallista, jos määrä on tarpeeksi suuri. Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta löytyy tietoa sekä ionisoivan että ionisoimattoman säteilyn terveyshaitoista.

Mitä säteily on?
Päivitetty
7.8.2015 klo 11:06