Sisältöjulkaisija

null Mikä on Loviisan ydinvoimalan jäljellä oleva käyttöikä ja käyttöön liittyvät riskit?

Mikä on Loviisan ydinvoimalan jäljellä oleva käyttöikä ja käyttöön liittyvät riskit?

13.8.2015 klo 09:45

Loviisan ykkösyksikön käyttölupa on voimassa vuoden 2027 loppuun ja kakkosyksikön vuoden 2030 loppuun. Tälläin laitosyksiköiden kokonaiskäyttöikä on 50 vuotta. Käyttölupien uusinnan yhteyteydessä STUK laati kattavan turvallisuusarvion vuonna 2007 ja sen perusteella STUK arvioi laitoksen käyttämisen olevan turvallista ja täyttävän säännöstön vaatimukset.

Merkittävimpiä haasteita laitoksen turvalliselle käytölle ovat laitoksen ikääntymisen hallinta, organisaation resurssien ja osaamisen ylläpitäminen sukupolven vaihdon yhteydessä sekä automaatiouudistuksen tekeminen onnistuneesti. Kyseessä olevat asiat on tunnistettu ja niihin on varauduttu ykistyikohtaisin suunnitelmin ja toimenpitein.

Laitokselle tehdään lupakaudella kaksi määräaikaista ns. väliturvallisuusarviota. Ensimmäinen niistä pitää toimittaa STUKin hyväksyttäväksi vuoden 2015 loppuun mennessä ja toinen vuoden 2023 loppuun mennessä. Väliturvallisuusarvion laajuus ja kattavuus vastaavat käyttöluvan antamisen yhteydessä tehtävää turvallisuusarvioita. Tällöin varmistutaan nyt vaadittujen parannusten toteutumisesta ja arvioidaan käytön edellytykset vuoteen 2027 ja 2030 asti.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 09:46