Sisältöjulkaisija

null Meneekö suomalaisista kaivoksista saatava uraani myös aseteollisuuden käyttöön?

Meneekö suomalaisista kaivoksista saatava uraani myös aseteollisuuden käyttöön?

13.8.2015 klo 14:04

Suomi on liittynyt ydinsulkusopimukseen ja sitoutunut siihen, että se ei osallistu ydinaseiden valmistukseen. Uraania tai toriumia sisältävän malmin vientiin tarvitaan ydinenergialain mukainen lupa ja lupaehdoilla voidaan asettaa ehtoja uraanin tulevalle käytölle.

Jos uraanimalmia jalostetaan Suomessa pidemmälle ennen vientiä, mikä on varsin todennäköistä, uraanirikaste luokitellaan ydinaineeksi. Sen vientiin EU:n ulkopuolelle tarvitaan neuvoston asetuksen N:o 428/2009 mukainen lupa. Lupaviranomainen on tällöin ulkoasianministeriö. Ennen lupapäätöksen tekemistä ulkoasiainministeriö pyytää vastaanottajamaan hallitukselta ydinalan tuottajamaiden (Nuclear Suppliers Group) yhteisesti sopiman menettelyn mukaisesti takuun siitä, että uraania käytetään vain rauhanomaiseen tarkoitukseen ja että uraanin jälleenviennissä edellytetään samoja ehtoja kuin alkuperäisessäkin viennissä.

Uraanin siirrosta toiseen EU-maahan on tehtävä ilmoitus komissiolle ja Säteilyturvakeskukselle. Tarvittaessa Suomen valtio voi asettaa louhitulle uraanille alkuperämaarajoituksen, mikä edellyttäisi vastaanottajamaan sitoutumista rauhanomaiseen käyttöön.

Ydinturvallisuus, Kaivokset
Päivitetty
13.8.2015 klo 14:05