Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Matkapuhelinten terveysvaikutuksia selvittävä COSMOS-tutkimus: STUK kutsuu 11600 henkilöä mukaan jatkokyselyyn

Matkapuhelinten terveysvaikutuksia selvittävä COSMOS-tutkimus: STUK kutsuu 11600 henkilöä mukaan jatkokyselyyn

29.10.2014 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) aloitti Tampereen yliopiston kanssa vuonna 2009 matkapuhelimen käyttäjien seurantatutkimuksen (COSMOS, Cohort study of mobile phone use and health). Tutkimukseen kuuluvat sekä kysely alkutilanteessa että jatkokyselylomake muutaman vuoden kuluttua. Nyt kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet COSMOS-tutkimukseen vuonna 2010 tai 2011, pyydetään täyttämään jatkokysely. Kutsu lähetetään sähköpostitse tai tekstiviestinä lokakuun lopussa.

COSMOS pyrkii antamaan aiempaa luotettavampaa ja monipuolisempaa tietoa matkapuhelimen käytön ja terveyshaittojen välisestä yhteydestä. Selvitettävät terveyshaitat kattavat pään alueen kasvainten lisäksi muun muassa neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja MS-tauti, verenkiertoelinten sairaudet sekä erilaiset oireet kuten päänsäryn, masentuneisuuden, unihäiriöt ja korvien soimisen. Tietoa tutkimukseen suostuneiden sairauksista kerätään kyselyn lisäksi terveydenhuollon rekistereistä. Kaikki tutkimusta varten kerätty tieto on ehdottoman luottamuksellista.

Matkapuhelimen käytön määrää koskevat tiedot saadaan suoraan matkapuhelinoperaattoreilta, kun aiemmissa tutkimuksissa ne ovat perustuneet henkilön itsensä tekemään arvioon. Tällä hetkellä sekä DNA:lta että TeliaSoneralta saadaan tutkimusta varten tietoa puheajasta.

Ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta saadaan ensi vuoden aikana. Kyselystä saatavien tietojen perusteella muun muassa analysoidaan erilaisten oireiden ilmaantuvuutta suhteessa matkapuhelimen käytön määrään.

COSMOS-tutkimus on osa laajaa eurooppalaista hanketta, jossa seuranta kestää vähintään kymmenen vuotta. Suomen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Ruotsi, Tanska, Englanti ja Hollanti.

Kännykän käyttötavat eivät ole juuri muuttuneet

 Aiemmin kerättyjen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että COSMOS-tutkimukseen osallistujien puhelutavat eivät ole juurikaan muuttuneet. Jatkokyselyn jo täyttäneistä 60 prosenttia ilmoitti puhuneensa 1 - 9 puhelua päivässä vuonna 2005 ja vuonna 2013 yhtä useasti puhuvia oli 58 prosenttia. Kuitenkin niistä, jotka ilmoittivat vuonna 2005 puhuneensa kaikkein eniten, eli enemmän kuin kymmenen puhelua päivässä, 54 prosenttia oli vähentänyt puhelukertoja vuoteen 2013. Matkapuhelimella puhuttu aika on myös pysynyt muuttumattomana. Vuonna 2005 35 prosenttia vastaajista arvioi puhuneensa matkapuhelimella yhdestä kolmeen tuntia viikossa ja vuonna 2013 vastaava osuus oli 34 prosenttia.

Internetin käyttö matkapuhelimella on lisääntynyt paljon. Vuonna 2009 yhdeksän prosenttia vastaajista käytti matkapuhelinta internetin selaamiseen useita kertoja päivässä tai niin että yhteys on kaiken aikaa auki kun taas vuonna 2013 vastaava osuus oli 36 prosenttia.

Huoli matkapuhelimen käytön vaikutuksesta omalle terveydelle on pysynyt myös jokseenkin ennallaan. Vuonna 2009 noin viisi prosenttia vastaajista oli paljon tai erittäin paljon huolissaan matkapuhelimen terveysvaikutuksista ja vuonna 2013 osuus oli neljä prosenttia.

Lisätietoja

www.cosmostutkimus.fi

Tutkija Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Tiedottaja Riikka Laitinen-Sorvari, puh. (09) 759 88 210

Matkapuhelimet ja tukiasemat
Päivitetty
10.12.2015 klo 14:25