Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Matala- ja keskiaktiivinen jäte on Loviisassa turvallisessa tilassa

Matala- ja keskiaktiivinen jäte on Loviisassa turvallisessa tilassa

22.12.2021 klo 12:00
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on arvioinut Loviisan ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen turvallisuutta. STUK toteaa, että loppusijoituslaitoksen turvallisuuden tila on hyvä ja Fortum voi jatkaa loppusijoituslaitoksen käyttöä.

Fortum otti Loviisan Hästholmenin saaressa, ydinvoimalaitoksen läheisyydessä olevan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen käyttöön 1998. Jätteet sijoitetaan noin 110 metrin syvyyteen kallioon louhittuihin tunneleihin.

Luvanhaltijan on laadittava STUKille loppusijoituslaitoksen turvallisuusarviointi viidentoista vuoden välein. STUK sai Fortumilta loppusijoituslaitoksen määräaikaisen turvallisuusarvioinnin vuoden 2020 lopussa.  

STUK liitti hyväksyvään päätökseensä vaatimuksia toimenpiteistä, joilla loppusijoituslaitoksen turvallisuutta kehitetään edelleen. Vaatimukset koskevat esimerkiksi turvallisuuden arviointia, valvontaa ja inhimillisten toimien hallintaa. Fortumin on raportoitava näistä asioista STUKille vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Hästholmenin loppusijoituslaitokseen on tarkoitus sijoittaa kaikki Loviisan voimalaitoksella käytön ja käytöstäpoiston aikana syntyvä matala- ja keskiaktiivinen jäte. Fortum suunnittelee vievänsä sinne myös vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyneitä radioaktiivisia jätteitä.

Laitoksen nykyinen käyttölupa ei mahdollista kaikkien Fortumin uusiin suunnitelmiin kuuluvien jätteiden loppusijoittamista. Uutta käyttöä varten Fortum tarvitsee uuden käyttöluvan, ja Fortum on aloittanut sitä koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin menettelyn. Tämä määräaikaista turvallisuusarviota koskeva STUKin päätös ei koske mahdollista uutta käyttölupaa.

Loviisan matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitosta koskeva määräaikainen 
turvallisuusarviointi

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Mia Ylä-Mella, puh. (09) 759 88 202
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
11.1.2022 klo 14:04