Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Määräys säteilymittauksista astuu voimaan 31.12.

Määräys säteilymittauksista astuu voimaan 31.12.

31.12.2018 klo 14:39
Verkkouutinen

Joulukuun 31. päivän astuu voimaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräys säteilymittauksista. Määräys perustuu joulukuun puolivälissä voimaan tulleeseen säteilylakiin.

Määräystä sovelletaan ionisoivan säteilyn mittauksiin, jotka liittyvät työperäiseen ja väestön altistukseen sekä lääketieteelliseen altistukseen. Määräyksessä on vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa radonpitoisuuden ja radonista aiheutuvan altistuksen mittauksia sekä pelastustoiminnassa käytettävillä kannettaville säteilymittareilla tehtäviä mittauksia.

Radonmittauksiin liittyen uusi määräys määrittelee entistä selkeämmin, miten radonmittauksen toistettavuus on osoitettava. Lisäksi määräyksen piirissä ovat myös radonista aiheutuvaa altistusta mittaavat laitteet. Aiemmat vaatimukset koskivat vain laitteita, jotka mittasivat radonpitoisuutta.

Säteilyn lääketieteellisen käytön osalta Suomessa otetaan määräyksen voimaantulon myötä käyttöön röntgentutkimuksissa ja -toimenpiteissä lääketieteellisen altistuksen määrittämisessä kansainvälisesti suositellut täsmällisemmät suureiden nimet.

Määräyksen keskeisenä tavoitteena on saattaa säteilymittauksia koskevat vaatimukset vastaamaan uuden säteilylain säännöksiä.

STUKin määräys säteilymittauksista STUK S/6/2018

Perustelumuistio määräyksestä STUK S/6/2018

Säteily työssä