Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Luonnollisella taustasäteilyllä saattaa olla yhteys osaan lasten leukemioista

Luonnollisella taustasäteilyllä saattaa olla yhteys osaan lasten leukemioista

24.1.2017 klo 11:04
Verkkouutinen

Ennen kouluikää leukemiaan sairastuneiden lasten sairastumiseen saattaa osaltaan vaikuttaa heidän asuinpaikkansa taustasäteily. Suomalaisen tutkimuksen tulos halutaan vielä varmistaa kansainvälisellä yhteistutkimuksella.

Syy-yhteydestä saatiin viitteitä tutkimuksessa, jossa verrattiin 900 Suomessa vuosina 1990–2011 leukemiaan sairastuneen lapsen ja 2700 leukemiaan sairastumattomaan lapsen elinympäristöjen taustasäteilyä. Tutkimuksessa pystyttiin ottamaan huomioon lasten koko asuinhistoria, ei vain tutkimusajankohdan asuinpaikka.

Lapsilla, jotka olivat asuneet suurimman taustasäteilyn alueilla oli 1,1–1,2 -kertainen riski sairastua verrattuna pienimmän taustasäteilyn alueiden lapsiin. Yhteys havaittiin 2–7 vuoden iässä sairastuneilla lapsilla. Vanhemmilla lapsilla yhteyttä ei ollut.

Sairastumisriskiin näyttää vaikuttavan ulkoisen säteilyn annosnopeus, eli kuinka paljon säteilyä saa tietyssä ajassa. Taustasäteilyn määrä kaiken kaikkiaan on varsin pieni, joten tutkimus näyttäisi osoittavan, että lasten leukemiassa pienilläkin säteilyannoksilla saattaa olla merkitystä.

Tulokset eivät tutkimuksen tekemiseen osallistuneen STUKin tutkimusprofessori Anssi Auvisen mukaan suoraan kerro, miten leukemiaan sairastumiseen voisi vaikuttaa. ”Käytännön ohjeita riskin alentamiseksi tämän tutkimuksen tulosten perusteella on vaikea antaa. Sairastumisriskiin vaikuttavat säteilyn lisäksi monet muutkin asiat sikiöajasta lähtien ja yksittäisen tapauksen kohdalla on mahdoton arvioida mitkä tekijät ovat olleet vaikuttamassa.”

Alle kouluikäisillä lapsilla havaitaan Suomessa vähän yli 20 leukemiatapausta vuodessa. Auvisen mukaan tämän tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että näistä yksi tai kaksi saattaisi selittyä taustasäteilyllä.

Professori Anssi Auvinen pitää tutkimustulosta merkittävänä. ”Samankaltaisia havaintoja on tehty joissain muissakin tutkimuksissa ja yhdessä niiden kanssa löydökset tukevat sitä käsitystä että erityisesti lasten kohdalla kaikki säteilyaltistus on merkityksellistä. Tarkoituksemme on jatkaa asian selvittämistä kansainvälisellä yhteistutkimuksella löydösten varmistamiseksi.”

Tutkimus tehtiin STUKin ja  Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Lisätietoja:

Professori Anssi Auvinen, puh. 0400 606477
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208
www.facebook.com/sateilyturvakeskus
www.twitter.com/STUK_FI

Tutkimustiivistelmä

Luonnon taustasäteily

http://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/luonnon-taustasateily

Luonnon radioaktiiviset aineet kuuluvat ihmisen ympäristöön. Maankamara jalkojemme alla ja betoni- tai tiiliseinät ympärillämme säteilevät. Avaruudesta peräisin olevalle säteilylle joudumme alttiiksi kaikkialla, lentokoneessa enemmän kuin maan pinnalla.

Taustasäteilyllä tarkoitetaan ulkoista gammasäteilyä ja sen annosnopeus voidaan mitata. Taustasäteilyn nopeus on erilainen maan eri osissa. Suurin se on Kaakkois-Suomen rapakivialueella, noin 0,3 mikrosievertiä tunnissa. Pienin, noin 0,05 mikrosievertiä tunnissa, se on esimerkiksi joillain Lapin tunturialueilla.

Taustasäteilystä saatavan annoksen suuruuteen emme juurikaan voi vaikuttaa. Taustasäteilyyn ei lasketa mukaan esimerkiksi sisäilman radonista johtuvaa alfasäteilyä.
Säteily ympäristössä
Päivitetty
24.1.2017 klo 12:09