Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Loviisan ydinvoimalaitos on vaatimusten mukaisessa kunnossa

Loviisan ydinvoimalaitos on vaatimusten mukaisessa kunnossa

6.2.2017 klo 13:55
Tiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen laitosyksiköt täyttävät niitä koskevat turvallisuusvaatimukset ja Fortumilla on kyky käyttää laitosyksiköitä turvallisesti, toteaa Säteilyturvakeskus (STUK) tekemässään päätöksessä. Näin ollen valtioneuvoston vuonna 2007 myöntämän käyttöluvan ehdot täyttyvät edelleen ja Fortum voi jatkaa yksiköiden käyttöä.

Valtioneuvosto myönsi Fortumin Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitosyksiköille nyt voimassa olevan käyttöluvan vuonna 2007. Laitoksen ykkösyksikön lupa ulottuu vuoteen 2027 ja kakkosyksikön vuoteen 2030.

Käyttöluvassa edellytetään, että Fortum tekee voimalaitoksesta kattavan turvallisuusarvion vuosien 2015 ja 2023 loppuun mennessä ja toimittaa sen STUKille tarkastettavaksi.

Fortum toimitti turvallisuusarvion STUKille vuoden 2015 aikana ja täydensi sitä STUKin selvityspyynnön mukaisesti alkuvuonna 2016. STUK toteaa päätöksessään, että Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuus on vaatimusten edellyttämässä kunnossa. STUKin päätös perustuu paitsi turvallisuusarvion tarkastukseen myös tietoon, jota se saa laitosyksiköiden päivittäisestä valvonnasta.

Ikääntyvien laitosten turvallisuudesta on huolehdittava

Loviisan laitoksen alkuperäinen suunniteltu käyttöikä oli 30 vuotta. Uusien käyttölupien päättyessä voimalaitosyksiköt olisivat toimineet 50 vuotta. Ikääntyvän laitoksen laitteiden ja rakenteiden kunnon valvonnan ja ikääntymisen vaikutusten arvioinnin sekä ikääntymisilmiöiden tutkimuksen merkitys on olennaista laitoksen turvallisuuden varmistamisessa. Fortum esittääkin arvioinnissaan toimenpiteitä, joilla laitoksen turvallisuutta voidaan myös jatkossa parantaa.

”Fortumin määrittelemät kehitystoimenpiteet ovat riittävät varmistamaan laitoksen turvallinen käyttö nykyisen käyttöluvan loppuun saakka”, toteaa apulaisjohtaja Tomi Routamo STUKista. ”On tärkeää, että Fortum on sitoutunut kehittämään Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta myös vastaisuudessa.” Jatkuvaa turvallisuuden parantamista edellyttää myös Suomen ydinenergialaki. STUK valvoo turvallisuutta parantavien toimenpiteiden oikea-aikaista ja vaatimuksenmukaista toteuttamista.

Yksi tärkeä Fortumin esittämä turvallisuutta parantava ja ylläpitävä työ lähivuosina on Routamon mukaan vuonna 2005 aloitetun automaatiouudistuksen loppuun saattaminen. Fortum myös päivittää reaktoripainesäiliöitä ja muutakin laitosta koskevat turvallisuusanalyysinsä. Analyysien avulla Fortum varmistaa muun muassa Loviisan kakkosyksikön reaktoripainesäiliön turvallisen käytön edellytykset käyttöluvan loppuun saakka.

STUK käytti turvallisuusarvion tekemiseen vuosien 2015 ja 2016 aikana noin 15 henkilötyökuukautta. Vuosittain STUK käyttää Fortumin ydinvoimalaitoksen valvontaan noin 13 henkilötyövuotta. Valvonnan kulut maksaa voimayhtiö.

Lisätietoja

Loviisan ydinvoimalaitosta koskevasta määräaikainen turvallisuusarvio
Päätös
Esittelymuistio
Säteilyturvakeskuksen laatima arvio
Säteilyturvakeskuksen laatima arvio ydinenergia-asetuksen 36 §:n mukaisista asiakirjoista
Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto

Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. (09) 759 88 577
Viestinnän asiantuntija Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Ydinturvallisuus
Päivitetty
3.3.2017 klo 16:07