Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksiköllä turvallisuusmääräysten vastainen tapahtuma

Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksiköllä turvallisuusmääräysten vastainen tapahtuma

25.7.2014 klo 11:00
Verkkouutinen

Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksiköllä aloitettiin sunnuntaina 20.7.2014 vuosihuoltoon liittyvä alasajo. Fortum Power and Heat Oy ilmoitti Säteilyturvakeskukselle (STUK) keskiviikkona, että alasajon aikana poikettiin käytetyn polttoaineen jäähdytystä koskevista turvallisuusmääräyksistä.

Laitoksen ykkösyksikön alasajossa 21.7.2014 tehtiin reaktorirakennuksen polttoainealtaan jäähdytysjärjestelmän venttiilien tiiveyskoestuksia. Näiden ollessa vielä kesken laitosyksikön käyttötilaa muutettiin kuumaseisokista kylmäseisokkiin. Käyttötilan muutos tarkoittaa, että primääripiirin lämpötila ja paine alittivat määritellyt rajat.

Turvallisuusmääräyksissä edellytetään, että molemmat polttoainealtaan jäähdytysjärjestelmän jäähdytyspiirit ovat kunnossa käyttötilan vaihtuessa. Toinen piiri oli kuitenkin otettu pois käytöstä venttiilien tiiveyskoestuksen ajaksi.

Laitosyksikön alasajo tapahtuu vaiheittain. Seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä vasta kun on tarkastettu, että kaikki uutta vaihetta koskevat turvallisuusvaatimukset täytetään. Tässä tapauksessa poikettiin yhdestä turvallisuusvaatimuksesta eli hallinnolliset menettelyt eivät täysin onnistuneet. Tapahtuma ei kuitenkaan vaarantanut käytetyn polttoaineen jäähdytystä, sillä toinen jäähdytyspiiri oli käytössä, ja se pystyy yksinään huolehtimaan käytetyn polttoainealtaan jäähdytyksestä.

STUK määritti tapahtuman ydinlaitos- ja säteilytapahtumien kansainvälisellä vakavuusasteikolla (INES) luokkaan 0, eli tapahtumalla ei ole merkitystä ydin- tai säteilyturvallisuuden kannalta. Loviisan voimalaitoksella jatketaan tapahtuman syiden selvittämistä sekä määritetään korjaavat toimenpiteet vastaavien tapahtumien estämiseksi. Fortum esittää näiden selvityksen tulokset kuukauden kuluessa Säteilyturvakeskukselle.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Suvi Ristonmaa, puh. (09) 759 88 442

Ydinturvallisuus
Päivitetty
10.12.2015 klo 13:58